Zakończyły się Lubelskie Zawody Samolotowe

Michał Wieczorek (pilot) i Aleksandra Bednorz (nawigator) z Aeroklubu Krakowskiego zwyciężyli w 43. Lubelskich Zimowych Zawodach Samolotowych, które zakończyły się w Radawcu.
Pogoda pozwoliła na przeprowadzenie dwóch konkurencji - nawigacyjnej i rajdowej. Według obserwatorów impreza stała na bardzo wysokim poziomie. Startowali też amatorzy i tu wygrała załoga Grzegorz Głąb i Bogdan Wierzbicki ze Świdnika.

Końcowe rezultaty według punktacji do 1000: 1. Michał Wieczorek, Aleksandra Bednorz (A. Krakowski) - 2000, 2. Michał Bartler, Kamil Kliza (A. Lubelski) - 1231,62, 3. Krzysztof Skrętowicz, Jakub Szyszka (A. Opolski) - 1206,03, 4. Paweł Osowski, Michał Osowski (A. Pomorski) - 693,34, 5. Szymon Wieczorek, Krzysztof Wieczorek (A. Warszawski) 621,52,

6. Marcin Skalik, Jarosław Sysio (A. Częstochowski) - 537,95.