Plus Liga dla Radomia uratowana

Jadar Radom, a nie Jadar Sport SA Radom - pod taką nazwą siatkarze będą występować w kolejnych trzech sezonach ekstraklasy, a klub dostanie pieniądze z budżetu miasta
Poniedziałkowa nadzwyczajna sesja rady miejskiej zwołana na wniosek prezydenta Andrzeja Kosztowniaka w całości poświęcona była trudnościom, w jakich znalazł się jedyny przedstawiciel Radomia w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju.

Na początku sesji niemal wszyscy radni bez względu na poglądy polityczne przyznali, że drużyna siatkarzy jest sportową wizytówką miasta i konieczna jest pomoc ze strony magistratu. Następnie radny PiS Jakub Kowalski przedstawił projekt uchwały, według której miasto poprzez wykupienie usługi promocyjnej mogłoby przekazać Jadarowi Sport 854 tys. zł. Pomoc nie byłaby przeznaczona tylko na najbliższy sezon występów w Plus Lidze, ale byłaby długofalowa, by z myślą o przyszłych latach budować silny zespół. Operacja ta miałyby się jednak odbyć pod jednym warunkiem. Oto w nazwie klubu miałby pojawić się historyczny człon Czarni.

Na taką propozycję od razu jednak nie zgodził się prezes Jadaru Sport Tadeusz Kupidura. Zamiast tego obiecał daleko idącą współpracę z drugoligową drużyną Radomskiego Centrum Siatkarskiego polegającą na przekazywaniu pierwszemu zespołowi najzdolniejszych zawodników oraz wypożyczaniu siatkarzy na mecze na niższym szczeblu rozgrywek. Prezes Kupidura zaproponował, by historyczna nazwa Czarni widniała właśnie w drugoligowym zespole. Dodał również, że dodatkowy człon dla drużyny Jadaru rezerwuje dla ewentualnego nowego sponsora, który jednocześnie stanie się udziałowcem klubu.

W obliczu dość wyraźnego konfliktu w obradach nastąpiła przerwa, podczas której radni poszczególnych ugrupowań mieli jeszcze raz przedyskutować swoje stanowisko.

Po powrocie na salę obrad okazało się, że strony wypracowały kompromis. Zarówno radni, jak i prezes Kupidura zgodzili się, by zmienić nazwę klubu. Obecnie obowiązująca to Jadar Radom. Według radnych taka forma będzie lepiej rozpoznawalna, a Radom jako miasto współfinansujące siatkarzy lepiej widoczny.

Pod głosowanie został poddany projekt poprawionej uchwały, który zdobył aprobatę radnych. Za pomocą klubowi głosowało 21 radnych, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Ważnym zapisem w uchwale jest z pewnością to, że umowa automatycznie wygaśnie, jeśli zawodnicy spadną do niższej klasy rozgrywkowej.

Budżet Jadaru Radom w nowym sezonie Plus Ligi ma wynosić około 2,5 mln zł. Prezes Kupidura podał listę ewentualnych wzmocnień. Niemal przesądzone jest, że trenerem radomian zostanie Grzegorz Ryś. Ponadto włodarze Jadaru są zainteresowani pozyskaniem kilku nowych zawodników, między innymi Damiana Domonika (ZAK SA Kędzierzyn-Koźle), Grzegorza Kosoka i Adriana Stańczaka (obaj Płomień Sosnowiec), Marcina Lubiejewskiego (Mlekpol AZS Olsztyn) i Michała Chaberka (J.W. Construction AZS Politechnika Warszawska).