Mirosław Malinowski szefem ŚZPN na trzecią kadencję

Dotychczasowy sternik Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Malinowski będzie sprawował tę funkcję przez kolejne cztery lata. Rządzi w regionie od 2000 roku.
Do walki o fotel prezesa z Malinowskim stanął jego zastępca Stanisław Nowak. Na tego pierwszego zagłosowało 48 delegatów, a na jego rywala tylko pięciu miej. Nowak wszedł jednak do 11-osobowego zarządu, w którym nowymi twarzami są: Jerzy Kula (reprezentant Ludowych Zespołów Sportowych), Tomasz Domaradzki z Granatu Skarżysko, Paweł Rybus z Tarłowa oraz drugi (po Ryszardzie Binensztoku) przedstawiciel KSZO Ostrowiec Zbigniew Grombka. Pierwsze spotkanie nowych władz w tym tygodniu.

Za najważniejsze zadania na nową kadencję prezes Malinowski uznał zdobycie jak najwięcej dla regionu, szczególnie w zakresie infrastruktury, przy okazji organizowanego w Polsce Euro 2012, oraz utworzenie specjalnej komórki do walki z korupcją.

Delegaci zebranie uchwalili też nowy statut ŚZPN, przystosowując go do nowego statutu piłkarskiej centrali.

Walne było połączone z obchodami jubileuszu 80-lecia istnienia regionalnego związku. Z tej okazji działacze i klubu z regionu uhonorowani zostali m.in. odznakami i medalami PZPN.

Gośćmi honorowymi zjazdu byli sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Zbigniew Pacelt oraz członkowie władz PZPN: wiceprezes Eugeniusz Nowak, Grzegorz Lato i Zdzisław Łazarczyk (szef Mazowieckiego ZPN).

W obradach uczestniczyło 98 delegatów reprezentujących 75 klubów.

Władze ŚZPN

Zarząd: Mirosław Malinowski (prezes), Edward Kuśmirę, Stanisław Nowak, Ryszard Binensztok, Jerzy Kula, Henryk Konieczny, Zbigniew Grombka, Jerzy Macias, Henryk Wojda, Paweł Rybus, Tomasz Domaradzki.

Komisja Rewizyjna: Mariusz Karcz, Florian Plebanek, Andrzej Ordysiński, Henryk Pakos, Zdzisław Mojecki.

Delegaci ŚZPN (na Walne Zgromadzenie PZPN 14 września): Mirosław Malinowski, Stanisław Bobkiewicz, Stanisław Nowak.