Marszałek rozda stypendia sportowe

Najzdolniejsza młodzież z województwa podkarpackiego ma szansę otrzymać stypendia sportowe od urzędu marszałkowskiego. - To nowość, bo wcześniej mogliśmy przyznawać tylko jednorazowe nagrody - mówi Maria Ragan, dyrektorka Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej.


Od tego roku warunki przyznawania dotacji na sport kwalifikowany ustala samorząd, dlatego też sejmik wojewódzki po raz pierwszy zdecydował się na przyznanie stypendiów sportowych najzdolniejszej młodzieży. Szansę na stałe finansowe wsparcie mają medaliści mistrzostw Polski, a także osoby, które w mistrzostwach świata lub Europy zajęły miejsce od pierwszego do ósmego. Stypendium przyznawane będzie na rok, a jego wysokość ma się wahać od 500 do 1000 zł. Łączna kwota, jaką urząd przeznaczył w tym roku na stypendia, to 200 tys. zł.

Oprócz stypendiów urząd marszałkowski nadal będzie jednak nagradzał zawodników, trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia w rywalizacji krajowej i zagranicznej oraz przekazywał środki w formie dotacji na organizację imprez rangi mistrzowskiej, szkolenia uzdolnionej młodzieży, szkolenia trenerów i instruktorów, a także na zakup sprzętu sportowego.

W podziale puli przeznaczonej na sport kwalifikowany, który odbywał się według punktów zdobytych przez zawodników poszczególnych dyscyplin, największą kwotę otrzymali lekkoatleci (100 tys. zł). Obok nich na spore pieniądze mogą liczyć też młodzi akrobaci, piłkarze, siatkarze, koszykarze i narciarze.