Nagrody prezydenta: Docenieni sportowy

W Hotelu Sonex wręczano we wtorek coroczne nagrody i wyróżnienia prezydenta miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2007 roku.
- Startując w Polsce, Europie i na całym świecie, promujecie Częstochowę - mówił prezydent Tadeusz Wrona. - Chcemy wam za to dzisiaj podziękować. Nagrodzono i wyróżniono 130 osób. Nie przyznano nagród I stopnia. Aleksandra Nowak, Ewa Dederko, Alicja Ziaja, Ewa Brych-Pająk, Janusz Darocha, Sebastian Ułamek, Sławomir Drabik, Mateusz Szczepaniak, Rafał Nowak, Łukasz Wroński, Szymon Piórkowski i Przemysław Kasparek otrzymali nagrody II stopnia - po 1500 zł (brutto), a 18 kolejnych osób nagrody III stopnia - 1000 zł.