Sport.pl

Miasto promuje ludzi sportu

Powstała Zachodniopomorska Rada Menedżerów Sportu, dyplomy wręczono w magistracie
Szczecińscy działacze sportowi, trenerzy i zawodnicy posiadający tytuł menedżera sportu zostali zaproszeni w miniony piątek do Urzędu Miasta. Tam nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów, a w roli gospodarzy wystąpili wiceprezydent Tomasz Jarmoliński oraz dyrektor wydziału sportu Robert Szych. To z jego inicjatywy miasto zaangażowało się w pomoc uczestnikom rocznego kursu menedżera sportu. Zajęcia odbywały się w Szczecinie (trzydniowe zjazdy co kilka tygodni). Aby uzyskać tytuł menedżera, przyznawany przez Ministerstwo Sportu, należało nie tylko uczestniczyć w wykładach, ale także napisać i obronić pracę dyplomową.

Uroczystość w magistracie była okazją do spotkania władz miasta z przedstawicielami środowiska sportowego, ale także pierwszym walnym zebraniem Zachodniopomorskiej Rady Menedżerów Sportu, która zarejestrowana została jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych klubów i organizacji sportowych, w tym również trenerzy i zawodnicy.

W piątek wybrano Zarząd ZRMS. Prezesem został Sławomir Strąkowski, jeden z dyrektorów Fundacji "Promasters", kiedyś szef miejskiego sportu. Funkcję wiceprezesa powierzono Rafałowi Stańczukowi, znanemu z działalności w Salosie. Sekretarzem rady jest Joanna Walczak, była zawodniczka AZS Szczecin, a skarbnikiem Irena Pienio, dwukrotna uczestniczka Igrzysk Paraolimpijskich, trenerka lekkiej atletyki. W zarządzie znaleźli się również Wojciech Olszanowski, który przez wiele lat szefował Miejskiemu Ośrodkowi Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji; Grzegorz Kozak, znany z działalności w Pogoni Nowej, dziś pełnomocnik Zarządu Pogoni Szczecin ds. marketingu; oraz Mieczysław Nowakowski, trener pływania SMS i MKP Szczecin.

Celem rady ma być działanie na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej w Szczecinie oraz województwie. ZRMS chce współpracować z Komisją Sportu RM, władzami Szczecina i pomagać zachodniopomorskim klubom i stowarzyszeniom.