Sport.pl

Czas rozwiązać sprawę Zagłębia Sosnowiec

Prokuratorskie dokumenty dotyczące korupcyjnej przeszłości Zagłębia już w rękach PZPN-u. Działacze klubu z Sosnowca ujawnili tymczasem treść pisma, które skierowali do władz związku
O wspomnianym dokumencie (treść poniżej) pisaliśmy już w piątek. Potwierdziły się nasze informacje, że znalazło się w nim stwierdzenie, że Zagłębie - "nie zamierza uchylać się od ewentualnej odpowiedzialności".

Według Roberta Zawłockiego, wiceprzewodniczącego Wydziału Dyscypliny, dobrowolne poddanie się karze to jedyna możliwość, by Zagłębia zagrało jednak w elicie w nadchodzącym sezonie.

Nieoficjalnie mówi się, że zespół z Sosnowca zostałby wtedy ukarany minus 10 punktami i musiałby zapłacić wysoką grzywnę. Dla działaczy Zagłębia takie rozwiązanie jest do przyjęcia...

Zawłocki zapoznał się wczoraj z treścią dokumentów, które zgromadziła prokuratura we Wrocławiu. Tych informacji ciekawi są też działacze Zagłębia, którzy w czwartek mają stawić się na posiedzeniu WD.Dla gazety

Michał Tomczak, przewodniczący Wydziału Dyscypliny PZPN

Decyzję w sprawie Zagłębia chcemy podjąć koniecznie w czwartek. Jeżeli teraz tego nie zrobimy, to następne podejście równie dobrze moglibyśmy wykonać dopiero za rok. Oczywiście o podjęcie wiążącej decyzji będzie dużo łatwiej, jeżeli procedura odbędzie się w trybie polegającym na uznaniu odpowiedzialności przez klub. Rozmawiamy na ten temat z nowym właścicielem Zagłębia i wiemy, że ma on świadomość tego, co wziął na siebie. Jest więc szansa, że w czwartek osiągniemy porozumienie.

Nie chcę spekulować na temat możliwej kary dla klubu z Sosnowca. Na podstawie dokumentów, które otrzymaliśmy z prokuratury stwierdzam, że jest możliwość orzeczenia różnego rodzaju kar. Degradacja również wchodzi w grę. Właśnie, dlatego chcemy podjąć szybko decyzję, bo liga jeszcze nie wystartowała i tylko teraz byłoby to uzasadnione. Uprzedziliśmy władze związku i Ekstraklasy S.A., że jest to możliwy scenariusz.

not. mabProśba zarządu Zagłębia SA przesłana do PZPN-u

Działając w imieniu klubu sportowego Zagłębie Sosnowiec SA, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Związek jest w posiadaniu dokumentów z których wynika, że Nasz klub był w przeszłości zamieszany w aferę potocznie określaną mianem "korupcyjnej", która jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o umożliwienie władzom klubu wglądu do powyższych dokumentów, a w przypadku braku takiej możliwości o wskazanie, w oparciu o te dokumenty, osób z grona obecnie zaangażowanych w działalność Zagłębia, które były zaangażowane w czyny o charakterze bezprawnym, a które godziły w dobre imię klubu. W dniu 25.06.2007 r. nowym właścicielem został Pan Krzysztof Szatan. Został również powołany nowy zarząd, którego intencją jest stanowcze, a zarazem zdecydowane wyeliminowanie z grona dotychczasowych działaczy, osób uwikłanych w tzw. ustawianie meczów. Temu służyły dotychczasowe działania, skutkiem których podziękowano za pracę kilku osobom podejrzanym o podobne praktyki i temu również ma posłużyć, będąca przedmiotem niniejszego pisma, prośba. Uzyskując licencję i przystępując do rozgrywek Orange Ekstraklasy, zamierzamy bowiem to uczynić jako klub wolny od podejrzeń o nieuczciwość zawodów przeprowadzanych z jego udziałem i jako klub wolny od osób, których obecność w strukturach może narażać na szwank jego dobre imię. Powyższe stanowisko nie zmienia faktu, że jako Zarząd klubu bierzemy pełną odpowiedzialność zarówno za bieżącą, ale również za przeszłą, aczkolwiek nie będącą naszym udziałem, działalność struktur klubu. Zdecydowanie potępiając wymienione wyżej praktyki i deklarując chęć współpracy w wyjaśnieniu sprawy, pragniemy zatem oświadczyć, że nie zamierzamy uchylać się od ewentualnej odpowiedzialności.