Zasady Etyki Piłkarskiej uratują futbol?!

Dotarliśmy do Zasad Etyki Piłkarskiej, które zdaniem PZPN mają uratować polski futbol. - Należy przestrzegać kanonów gościnności. Gościnność wobec obcych stanowiła historycznie pierwszy krok do wyjścia ze stanu pierwotnej dzikości - tak stanowi jeden z 22 punktów.
Przez wiele lat miliony kibiców wierzyły, że piłka jest okrągła, bramki są dwie, a wygrywa ta drużyna, która strzeli jednego gola więcej. Gdy jednak w maju aresztowano za korupcję pierwszoligowych sędziów, a prezes GKS Katowice Piotr Dziurowicz przerwał zmowę milczenia i ujawnił "Gazecie", że w Polsce meczów się nie wygrywa, tylko kupuje, szef PZPN Michał Listkiewicz doznał olśnienia. Dla naprawy futbolu powołał Komisję Etyki. Teraz uznał, że spełniła już swoje zadanie, a owocem jej trzymiesięcznego wysiłku są Zasady Etyki Piłkarskiej. W poniedziałek zajmie się nimi Zarząd PZPN.

Zasady Etyki Piłkarskiej

1. Piłka nożna jest sportem, toteż nie należy jej traktować ani wyżej od ważnych spraw życia, indywidualnych i społecznych, ani też niżej, degradując ją do poziomu niskich instynktów, handlu lub uprzedmiotowienia człowieka (ZASADA WŁAŚCIWEJ PROPORCJI).

2. Futbol jest najpopularniejszym sportem na świecie i w kraju, toteż spoczywa na nim odpowiednio zwiększona odpowiedzialność za cały sport oraz za zdrowotne i moralne wychowanie młodzieży (ZASADA PODWYŻSZONEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI).

3. Na boisku piłkarskim spotykają się zawsze rywale, którzy jako ludzie są tacy sami po obu stronach. Aby mecze miały sens, wszystkich muszą obowiązywać równe prawa i równe obowiązki (ZASAD RÓWNOŚCI).

4. Każdy uczestnik meczu zobowiązuje się przestrzegać przepisów i reguł kultury, oczekując zarazem, iż przeciwnicy także zajmą podobną postawę (ZASADA WZAJEMNOŚCI).

5. Należy przestrzegać kanonów gościnności, pamiętając, iż obowiązuje ona obie strony. Gościnność wobec obcych stanowiła historycznie pierwszy krok do wyjścia ze stanu pierwotnej dzikości i do dziś stanowi kryterium solidarności międzyludzkiej. Norma ta winna obowiązywać nie tylko sportowców, ale i wszystkich widzów (ZASADA GOŚCINNOŚCI).

6.Kto łamie przepisy regulaminu gry, powinien podlegać odpowiedniej i identycznej dla wszystkich karze, kto zaś wykorzysta swą przewagę i sytuacje strzeleckie, musi być nagrodzony uznaniem prawidłowo zdobytych goli, punktów i miejsc w tabelach (ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI).

7. Poza literą przepisów - od piłkarzy oczekuje się rycerskiej postawy "czystej gry". Przede wszystkim nie wykorzystywania losowych przewag i nieuwagi sędziów (ZASADA FAIR PLAY).

8.Piłkarze nie mogą być kłamcami, symulantami i komediantami, z zamiarem wyciągania korzyści z oszustw i błazenady, przeciwnie muszą zawsze być gotowi do przyznania się do błędu lub faulu, nawet wtedy, gdy przynosi to określoną stratę drużynie (ZASADA PRAWDY).

9.Trenerzy zobowiązani są wpajać i egzekwować zachowanie zgodnie z duchem sportu, bezwzględnie zaś odsuwać od gry osobników, którzy nie rozumieją sensu piłki nożnej jako sportu i notorycznie sprzeniewierzają się jej wartościom (ZASADA RZETELNOŚCI TRENERSKIEJ).

10. Nauczycieli, instruktorów i trenerów obowiązuje obiektywizm w ocenie szans i poziomu gry zawodników, połączony z maksymalną życzliwością wobec podopiecznych, pozwalającą wykorzystać wszystkie ich możliwości i szanse dla dobra piłkarstwa klubów i samych sportowców. Od menagerów i lekarzy żądać należy bezwzględnego poszanowania zdrowia zawodników (ZASADA ŻYCZLIWEJ OPIEKUŃCZOŚCI).

11. Działacze, sponsorzy i opiekunowie drużyn nie mogą nigdy i pod żadnym pozorem żądać od piłkarzy i szkoleniowców zachowań niezgodnych z etyką sportową. Dotyczy to zarówno stosowania środków dopingujących, jak i kupczenia wynikami. Sportowcy powinni solidarnie odmawiać poleceń lub życzeń, które godzą w ich honor i częstość reguł gry (ZASADA UCZCIWOŚCI)

12. Na każdym szczeblu piłkarskiej drabiny - od dziecięcych zespołów po profesjonalny wyczyn - obowiązywać musi poszanowanie godności ludzkiej, z odrzuceniem dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, narodowość i stan majątkowy (ZASADA GODNOŚCI).

13. Piłkarze i szkoleniowcy winni być zdyscyplinowani i wierni podjętym zobowiązaniom wobec kraju, który reprezentują, klubu, kolegów i środowiska (ZASADA LOJALNOŚCI).

14. Piłkarze winni być koleżeńscy poza boiskiem i podczas gry, okazywanym zaufaniem do partnerów wzmacniając ich poczucie własnej wartości i przyczyniając się tym samym do zwiększania siły i wartości zespołu. Konflikty i zawiści muszą pozostać poza futbolem (ZASADA KOLEŻEŃSTWA).

15. Zarówno zawodnicy jak i szkoleniowcy muszą zachowywać środowiskową solidarność, nie godząc się nigdy na zdobywanie awansów i robienie kariery kosztem swych kolegów z boiska i ławy trenerskiej (ZASADA SOLIDARNOŚCI)

l6. Każdy musi pamiętać, że własna praca, zaangażowanie i obowiązkowość tworzą nie tylko osobistą pozycję, ale i poziom drużyny, klubu oraz kraju. Dotyczy to zarówno piłkarzy, jak i szkoleniowców, którzy są zobowiązani do stałego doskonalenia swego warsztatu (ZASADA SYSTEMATYCZNEJ PRACOWITOŚCI).

17. Jeśli w ferworze walki popełni się wykroczenie, należy z pokorą przyjąć regulaminową karę. Wykluczyć należy jakiekolwiek faule taktyczne, jako niezgodne z duchem sportu, który nie dopuszcza relatywizmu etycznego typu "cel uświęca środki" (ZASADA BEZWZGLĘDNOŚCI NORM).

18. Trzeba umieć wygrywać na boisku bez poniżania rywala, trzeba też umieć honorowo i przegrywać, bez poczucia krzywdy, niesprawiedliwości losu i żądzy pozasportowej pomsty (ZASADA HONORU SPORTOWEGO).

19. Każdy kto podjął się trudnych obowiązków sędziego piłkarskiego, musi w każdym meczu być arbitrem nieprzekupnym, absolutnie sprawiedliwym, wyzutym z jakiejkolwiek stronniczości, dokładając zawsze starań, by sprostać kanonom obiektywizmu ocen wobec wszystkich sytuacji na boisku (ZASADA BEZSTRONNOŚCI SĘDZIOWSKIEJ).

20. Widzowie piłkarscy winni postępować w myśl ogólnego kodeksu sportowego: gorąco wspomagać własną drużynę, ale z uznawaniem klasy przeciwnika, życzyć zwycięstwa ulubieńcom, ale uczciwie gratulować sukcesu lepszemu rywalowi. W żadnym przypadku nie należy tolerować fauli kibicowskich w postaci obelg, szyderstw i gróźb. Szowinizm, chamstwo, agresja, a zwłaszcza pospolity bandytyzm to oczywiste formy zachowań wymierzonych w ideę sportu, (ZASADA KULTURALNEGO DOPINGU).

21. Organizatorom imprez piłkarskich, sponsorom, działaczom, spikerom stadionowym, podobnie jak zawodnikom i trenerom, nie wolno w żadnej formie tolerować obecności w futbolu i wokół niego jego autentycznych wrogów i szkodników, poszukujących w sporcie miejsca dla realizacji nieczystych interesów, ekspresji atawizmów i leczenia kompleksów (ZASADA SPORTOWEJ SOLENNOŚCI).

22. Dziennikarze zajmujący się futbolem winni przestrzegać w najwyższym stopniu regule etycznej poprawności, walcząc z wszelkimi przejawami zła na boiskach i wokół nich, pamiętając o promowaniu szlachetnego współzawodnictwa, czystości reguł i obiektywizmu oraz o potędze posiadanych środków wychowawczych (ZASADA MEDIALNEJ WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ETYCZNO-EDUKACYJNEJ).

Komentarz końcowy:

Zasady etyczne i obyczajowe tworzące podstawy kodeksu piłkarskiego obejmują tutaj symbolicznie 22 punkty, tyle ilu jest piłkarzy, dwóch walczących zespołów. Wartości i norm, stosowanych w praktyce futbolowej jest, oczywiście, o wiele więcej. ich zagęszczenie występuje zwłaszcza w sytuacjach gdy dochodzi do konfliktów między głosem sumienia etycznego, a innymi wartościami na przykład ekonomicznymi czy politycznymi. Piłkarz jak każdy człowiek, musi niejednokrotnie wybierać między uczciwością a szansą zarobienia większych pieniędzy, między solidarnością sportową, a korzyściami ze sprzedaży usług jakiejś sile finansowej lub politycznej, określonej koterii lub ideologii.

Pamiętać ponadto należy, że obok walorów moralnych, tworzących sylwetki ludzi dzielnych i kompetentnych w swym stadionowym rzemiośle, piłka nożna kreuje futbolowe piękno wspaniałych widowisk, estetyczną finezję kunsztu artystów piłki oraz urzekające dramatyzmem wydarzenia, którymi żyje świat i miliony pojedynczych ludzi. Futbol tworzy radość i dlatego właśnie musi być możliwe jak najbardziej czysty i szlachetny w swym wizerunku etycznym.*

- To świetny dokument. Mam nadzieję, że zostanie przyjęty przez nasze środowisko. Przekładamy go na język uchwał - mówi "Gazecie" prezes PZPN Michał Listkiewicz.

*Autorem Zasad Etyki Piłkarskiej jest Józef Lipiec, profesor filozofii Uniwersytetu Jagielońskiego, promotor wielu prac doktorskich (np. "Gimnastyka w perspektywie aksjologii", "Aksjologia pływania. Analiza aktywności człowieka w środowisku wodnym", "Filozoficzna koncepcja Erosa w pismach Platona a psychoanalityczna hermeneutyka libido").

Co sądzisz o Zasadach Etyki Piłkarskiej?