Pieniądze na sport

Regaty z udziałem żołnierzy NATO oraz żeglarskie witanie Unii Europejskiej to tylko niektóre tegoroczne imprezy sportowe na Warmii i Mazurach


A zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na tegoroczne wydatki związane ze sportem okrągły milion złotych, dzieląc jednocześnie 720 tys. na pięć stowarzyszeń i organizacji kultury fizycznej. Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy otrzymał 60 tys., Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS - 80, organizacja środowiskowa AZS - 15, zaś Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych AZS - 45.

- Z tegorocznej dotacji zarezerwowaliśmy cześć pieniędzy na stypendia sportowe, nagrody dla wybitnych wyczynowców, a także doroczne podsumowanie roku - mówi Waldemar Buszan, dyrektor Biura Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

Najwięcej pieniędzy z budżetu - jak co roku zresztą, trafi do Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu. Kwota 439 tys. ma być spożytkowana na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. To cel podstawowy. Szczegółowo zaś dotacja ta ma być wydana na udział młodych sportowców w imprezach - 311 tys., dotowanie płac trenerów - 80 tys. i koszty obsługi, czyli pracę biura - 48 tys. WMFS otrzymała z budżetu wojewódzkiego również i 150 tys., które to pieniądze mają posłużyć organizowaniu zgrupowań i konsultacji kadry województwa młodzików i młodzieżowców w różnych dyscyplinach sportu. Kadrowicze będą korzystali z pieniędzy WMFS, ale i finansowego wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

- Oczywiście, że nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo dostaliśmy za mało pieniędzy, jak na nasze potrzeby - mówi Zbigniew Lewicki, prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie. - Znamy jednak realia i wiemy, że więcej nie można było oczekiwać. To nie jest więc narzekanie, ale moja opinia. I jeszcze jedno. Szkoda, że umowę z zarządem na otrzymanie tych pieniędzy podpisujemy dopiero w lutym. Te pieniądze były już potrzebne na początku roku. Wysłaliśmy oczywiście zawodniczki i zawodników na zimową olimpiadę młodzieży oraz eliminacje do letniej, ale nie mając jeszcze na to ani grosza.

Dotacja wojewódzka ma jedynie wspomagać działalność stowarzyszeń, bo otrzymują one dofinansowanie również i z innych źródeł. Ale i te pieniądze posłużą w części współfinansowaniu wielu planowanych imprez. A będzie ich w tym roku sporo. Ciekawie zapowiadają się chociażby mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej i długodystansowe w kajakarstwie, a także siatkarski memoriał im. Huberta Wagnera czy zawody Pucharu Świata w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. Żeglarze na przykład planują międzynarodowe regaty z udziałem żołnierzy wojsk NATO czy imprezę sportowo-turystyczną we Fromborku, którą wodniacy zamierzają witać wejście Polski do Unii Europejskiej.