Członkowie zarządu Odry

Janusz Wysocki, 48 lat, wiceprezes Citroen Opole.

Witold Domaszewski, 26 lat, prowadzi własną firmę marketingową.

Adrian Hofman, 25 lat, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tomasz Kunstler, 30 lat, pełnomocnik zarządu Społem ds. inwestycji

Józef Żymańczyk, 38 lat, kapitan zespołu Odry