Tarnovia zdradza jak Cracovia chciała zapłacić jej 10 razy mniej za transfer Kapustki

Bartosz Kapustka jest wychowankiem Tarnovii. Gdy przechodził do Cracovii, działacze IV-ligowego klubu zapewnili sobie 10 proc. od kolejnego transferu. "Cracovia chciała zmienić umowę i zaproponowała 200 tys. zł. Twierdzili oni, że forma Bartosza Kapustki jest niska, a transfer do zagranicznego Klubu mało prawdopodobny" - napisał w oświadczeniu zarząd Tarnovii
Gdyby Tarnovia zgodziła się na propozycję Crcovii zarobiłaby prawdopodobnie co najmniej 10 razy mniej niż jej się teraz należy. Kapustka odszedł bowiem do Leicester za około 5 mln euro. 10 proc. to 500 tys. euro, czyli około 2,2 mln zł.

"Zarząd MKS Tarnovia z troską i niepokojem obserwuje poczynania wobec naszego Klubu prowadzone przez działaczy MKS Cracovia" - czytamy w oświadczeniu klubu z Tarnowa. Chodzi o pieniądze z transferu Bartosza Kapustki.

Kapustka to wychowanek Tarnovii. Po jego transferze do Leicester City tarnowskiemu klubowi należy się 10 proc. z tego, co zarobiła Cracovia (oficjalna kwota nie jest znana).

We wtorek zarząd Tarnovii wydał jednak oświadczenie, w którym sugeruje, że próbuje uniknąć zapłacenia należnej kwoty.

- Oświadczenie wydaliśmy dlatego, że z Cracovią nie mamy żadnego innego kontaktu. Przestali odpowiadać na nasze pytania. Mimo wszystko mamy nadzieję, że sprawę uda się rozwiązać polubownie - mówi Waldemar Urban, prezes Tarnovii.

Na zarzuty odpowiada Jakub Tabisz, wiceprezes Cracovii. - Nigdy nie uchylaliśmy się od zapłacenia należnej kwoty. I to nieprawda, że Tarnovia próbowała się z nami skontaktować, bo żadne pismo z Tarnovii do nas nie wpłynęło. My też do nich się nie odzywaliśmy, ale z prozaicznego powodu: jeszcze nie dostaliśmy pieniędzy z Leicester, więc nie było dotąd o czym rozmawiać.

Co Tarnovia zarzuca Cracovii

"Zarząd MKS Tarnovia z troską i niepokojem obserwuje poczynania wobec naszego Klubu prowadzone przez działaczy MKS Cracovia na czele z Wiceprezesem Zarządu Panem Jakubem Tabiszem, na gruncie realizacji umowy definitywnego transferu z Tarnovii do Cracovii naszego wychowanka - Bartosza Kapustki. W sierpniu 2012 roku pomiędzy MKS Tarnovia a MKS Cracovia zawarta została umowa, na mocy której doszło do zmiany barw klubowych Bartosza Kapustki. Z tytułu wspomnianej umowy Tarnovia otrzymała od kontrahenta kwotę 4000 złotych. Jednocześnie w umowie zawarty został zapis zgodnie z którym nasz Klub uprawniony jest do otrzymania kwoty stanowiącej 10% z kwoty kolejnego definitywnego transferu tego Zawodnika. Pod umową ze strony Cracovii podpisany jest m.in. Wiceprezes Zarządu Pan Jakub Tabisz. Wychowanek naszego Klubu okazał się, wybitnym talentem, jego gra zwłaszcza w barwach reprezentacji na EURO 2016 wzbudziła podziw wielu piłkarskich autorytetów, w tym Gary Linekera, a pozyskaniem Bartosza Kapustki zaczęły interesować się wielkie europejskie Kluby takie jak: Ajaks Amsterdam, FC Koeln, Everton i szereg innych. Z nieukrywaną dumą śledzimy rozwój kariery wychowanka MKS Tarnovia.

19 lipca br. do siedziby MKS Tranovia przybyli Panowie: Jakub Tabisz i Tomasz Bałdys. W imieniu MKS Caracovia zaproponowali zmianę umowy dotyczącej transferu Bartosza Kapustki w ten sposób, że Klub nasz w zamian za rezygnację z 10% z kwoty następnego transferu Bartosza Kapustki miał niezwłocznie otrzymać 200.000 złotych. Argumentacja Panów Tabisza i Bałdysa była, w świetle znakomicie rozwijającej się kariery tego młodego Zawodnika, co najmniej niezrozumiała. Twierdzili oni, że forma Bartosza Kapustki jest niska, a transfer do zagranicznego Klubu mało prawdopodobny. Ponadto przedstawiciele Cracovii sugerowali, że mogą doprowadzić do krajowego transferu Zawodnika za kwotę w granicach 500.000 złotych co spowoduje, że nasz Klub otrzyma zgodnie z umową zaledwie 50.000 złotych. Ta wysoce niestosowna propozycja została oczywiście odrzucona przez Zarząd MKS Tarnovia" napisał IV-ligowy klub w oświadczeniu.

Wiceprezes Cracovii potwierdza, że doszło do spotkania. I zapewnia, że wtedy nie było jeszcze oferty z Leicester. - Mieliśmy prawo do złożenia propozycji. Tym bardziej że to powszechna praktyka. Np. FC VSS Koszyce odsprzedał swoje prawa do uzyskania przychodu z kolejnego transferu Ondreja Dudy. A my nie wiedzieliśmy, czy uda się sprzedać Bartka do zagranicznego klubu. Zaproponowaliśmy więc Tarnovii 200 tys. zł, ale byliśmy gotowi do negocjacji. Usłyszeliśmy, że to mało. Rozumiem to. Powiedzieliśmy, że czekamy więc na kontrpropozycję, ale nigdy się już nie odezwali. Dostaliśmy jedynie pismo, że sprawą zajmuje się kancelaria prawna - mówi Tabisz.

"W dniu 3 sierpnia br., tj. w dwa tygodnie po opisanych wydarzeniach, Zawodnik MKS Cracovia Bartosz Kapustka przeszedł do Klubu mistrza Anglii - Leicester City. Kwota transferu nie została oficjalnie ujawniona, niemniej jednak według różnych źródeł zawiera się ona w przedziale od 5,5 miliona euro do 7,5 miliona funtów. Taka wysokość kwoty transferowej wskazuje, że nasz Klub powinien w ramach swego dziesięcioprocentowego, wynikającego z umowy zawartej w sierpniu 2012 roku, udziału uzyskać nie mniej (a prawdopodobnie znacznie więcej) niż dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych. Nawet jednak minimalna kwota jest ponad dwudziestokrotnie większa niż ta, proponowana dwa tygodnie wcześniej przez Panów Tabisza i Bałdysa. Przedstawiciel naszego Klubu zwrócił się do MKS Cracovia na piśmie o informację na temat transferu Bartosza Kapustki do Leicester, w celu ustalenia wysokości i zasad wypłaty należnych MKS Tarnovii kwot. Jednak pomimo dodatkowego kontaktu telefonicznego z biurem Zarządu Cracovii informacji takiej do dnia dzisiejszego nie uzyskał. Nikt z przedstawicieli Cracovii nie uznał także za stosowne nawiązania z nami kontaktu." - to kolejna argumenty Tarnovii.

Wiceprezes Tabisz zapewnia: - Kiedy tylko dostaniemy pieniądze z Leicester, zaprosimy ich na spotkanie, pokażemy umowę, podpiszemy klauzulę poufności i po otrzymani faktury zapłacimy należną kwotę.

Ciąg dalszy oświadczenia Tarnovii

"Taka postawa budzi głębokie zdziwienie, w szczególności w kontekście długoletnich, bliskich, przyjacielskich kontaktów pomiędzy oboma Klubami. Chcielibyśmy wierzyć, że nie jest to oficjalne stanowisko MKS Cracovia, najstarszego Klubu sportowego w Polsce, Klubu o imponujących tradycjach i wielkich ambicjach. A także Klubu który publicznie głosi swe głębokie przywiązanie do zasad i wartości, na którego oficjalnej stronie internetowej można przeczytać, że: >>Fair Play to gra honorowa, zgodna z zasadami, lojalna i uczciwa. To także bezstronne i sprawiedliwe traktowanie. Takie podejście jest kluczem do sukcesów w sporcie i w życiu. Wyraża się ono w kultywowaniu podstawowych zasad współżycia społecznego: poszanowania drugiej osoby, członków rodzin i współpracowników, szczerości, umiejętności osiągania kompromisu. Codzienne sytuacje dostarczają nam niezliczoną ilość okazji do stosowania zasad Fair Play, a także do prezentowania wysokich standardów etycznych i moralnych. Respektowanie zasad czystej gry jest sukcesem samym w sobie, jest dowodem prawdziwej odwagi i bieżącym źródłem dobrego humoru.<<

Niestety opisane wyżej działania osób reprezentujących MKS Cracovia wskazują na istnienie bolesnego rozdźwięku pomiędzy sferą deklaracji a sferą czynów. Nie wiemy jakie są przyczyny takiego traktowania nas przez Klub, z którym łączą nas długoletnie bliskie relacje. Nie domagamy się niczego więcej niż wynika z podpisanej umowy. Chcielibyśmy by nasz kontrahent wywiązał się z przyjętego przed czterema laty zobowiązania. Nie widzimy żadnych podstaw dla unikania kontaktu z naszym Klubem, tak jak nie widzieliśmy podstaw do zmiany zapisów łączącej nasze Kluby umowy. Nadzieją napawa fakt, że w dniu wczorajszym wieczorem do Zarządu zwrócili się przedstawiciele środowiska kibiców MKS Cracovia, którzy zapewnili, że w ich przekonaniu nasze roszczenia powinny być jak najszybciej uregulowane. Wierzymy, że to przekonanie udzieli się również oficjalnym przedstawicielom Cracovii.

MKS Tarnovia jest klubem o równie niemal długiej jak nasz kontrahent historii. Jest jednak Klubem znacznie mniejszym, mniej utytułowanym i nie ma co ukrywać biedniejszym. Nasz Klub nie ma możnego właściciela i sponsora w postaci notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych spółki. Działamy w formie stowarzyszenia, członkowie Zarządu i innych organów Klubu pełnią swoje obowiązki społecznie, a przychody Klubu w roku 2015 wyniosły 416.354 złote. Wobec ponad dwudziestomilionowego budżetu Cracovii nie jest to wiele. Jednocześnie staramy się, pomimo tak skromnych funduszy, w jak największym stopniu koncentrować się na pracy z młodzieżą, na kształtowaniu nowych pokoleń zawodników. Kariera Bartosza Kapustki jest znakomitym przykładem, że w pracy tej (nie umniejszając zasług innych Klubów, w tym przede wszystkim Cracovii) możemy odnosić wymierne sukcesy. Otrzymanie kwoty należnej z tytułu transferu Bartosza stanowi dla Tarnovii szansę na rozwinięcie działalności sportowej, w tym przede wszystkim działalności w zakresie sportowego wychowania dzieci i młodzieży i przeniesienie tej działalności na inny, jakościowo wyższy poziom. Dzięki otrzymanym od Cracovii środkom będziemy mogli: dokonać renowacji mocno nadgryzionej zębem czasu infrastruktury sportowej, sfinansować wyjazdy naszych zawodników na obozy szkoleniowe, stworzyć dodatkowe etaty trenerskie w sekcji piłki nożnej (w tym w drużynie trampkarzy i trampkarzy młodszych) oraz być może pokusić się o awans do wyższej ligi rozgrywkowej.

Wszystkie te cele będziemy mogli osiągnąć pod warunkiem, że nasz kontrahent wywiąże się ze swoich zobowiązań. Wyrażamy nadzieję, że uczyni to dobrowolnie, w przeciwnym bowiem razie, zmuszeni będziemy dochodzić swoich praw przed powołanymi w tym celu Organami. Rezygnacja ze słusznie przysługujących naszemu Klubowi roszczeń byłaby w tej sytuacji zdradą w stosunku do wszystkich członków MKS Tarnovia, którzy powierzyli Zarządowi kierowanie Klubem.

Apelujemy do Zarządu MKS Cracovia, a w szczególności do Jej Prezesa i Właściciela Pana Profesora Janusza Filipiaka by w imię długoletniej przyjaźni pomiędzy naszymi Klubami, sportowej solidarności, poszanowania zasady pacta sunt servanta oraz zwykłej ludzkiej przyzwoitości, zakończył krótkowzroczną politykę unikania kontaktu z nami i niezwłocznie podjął działania prowadzące do całościowego wykonania zapisów łączącej nasze Kluby umowy"