Z nazwy nowego klubu zniknął Zawisza. A nie minęła doba

4 lipca ma się odbyć Walne Zebranie Członków CWZS Zawisza. Cel: podjęcir uchwały o przyjęciu w struktury związku MUKS ?CWZS? Bydgoszcz. Od środy i konferencji prasowej z prezydentem Rafałem Bruskim zniknął z nazwy wyraz Zawisza.
Klub, który zakładają trzy bydgoskie szkoły sportowe miał się według zapowiedzi nazywać MUKS CWZS Zawisza. W czwartek CWZS przesłał komunikat, w którym czytamy: "Informujemy, iż Zarząd Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza, na wniosek grupy założycielskiej Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "CWZS", zwołał na dzień 4.07.2016 Walne Zebranie Członków CWZS Zawisza w celu podjęcia uchwały o przyjęciu w struktury Związku MUKS "CWZS" Bydgoszcz."

- W tej sprawie nie mogę się wypowiedzieć przed spotkaniem założycieli, a mamy je w piątek. - mówi dyrektor Zespołu Szkół nr 15, Tomasz Gadziński.

Według informacji Wyborczej przyczyną zniknięcia słowa Zawisza jest balast w postaci sporu o prawo do nazwy Zawisza, który CWZS toczy ze Stowarzyszeniem Piłkarskim Zawisza w Urzędzie Patentowym. SP zarejestrował patent na nazwę Zawisza w zakresie klubu zajmującego się w Bydgoszczy piłką nożną. To był jeden z ważnych, choć nie wyłącznie, powodów, dla których SP zostało wykluczone z CWZS Zawisza.

CWZS się odwołał i od ponad pół roku toczy się w Urzędzie Patentowym postępowanie w tej sprawie.