Wisła Płock z licencją na grę w ekstraklasie!

Decyzja została podjęta na posiedzeniu komisji ds. licencji klubowych PZPN, które odbyło się we wtorek. W środę został opublikowany oficjalny komunikat w tej sprawie.
Czytamy w nim: "Po rozpatrzeniu wniosków klubów I ligi, które złożyły wniosek o przyznanie licencji na rozgrywki ekstraklasy na sezon 2016/17, komisja postanowiła: przyznać licencję klubowi Wisła Płock na rozgrywki Ekstraklasy na sezon 2016/2017 z nadzorem infrastrukturalnym oraz finansowym. Nadzór Infrastrukturalny nałożono w celu dostosowania obiektu do wymogów transmisji telewizyjnych zgodzie z zapisami Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2016/2017. Nadzór finansowy nałożono w związku z awansem Klubu do wyższej klasy rozgrywkowej, co wiąże się z koniecznością monitorowania złożonej prognozy finansowej w celu uniknięcia znaczących odchyleń przychodów i kosztów".