Łatwiej można kupować bilety na imprezy sportowe

25 listopada 2015 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, które w znacznym stopniu ułatwią zakup biletów i uczestniczenie m.in. na meczach piłkarskiej ekstraklasy. Jakie korzyści zmiany niosą dla kibiców?
Przede wszystkim bilety na mecze będzie można kupić dużo łatwiej. Do zakupu wejściówek niepotrzebna już będzie Karta Kibica, zniesiony zostanie również obowiązek okazywania dokumentu z numerem PESEL przy kupowaniu biletów. Od 25 listopada 2015 roku wystarczy jedynie podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zakupiony w ten sposób bilet będzie ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, który należy mieć przy sobie i okazać na każde wezwanie pracowników ochrony. Odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość ponosi kibic.