Inauguracja roku akademickiego w WSSP im. W. Pola w Lublinie

W Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie zainaugurowano nowy rok akademicki. To już 16. taka uroczystość na tej uczelni, która jako jedyna w Lublinie ma kierunek wychowania fizycznego.
Podobnie jak w latach ubiegłych w tym roku także rozpoczęła naukę duża grupa studentów z zagranicy. - Będą się u nas kształcili studenci m.in. z USA, Kanady, Japonii, Indii, Turcji, Pakistanu, Kamerunu, Nepalu, Ukrainy, Białorusi - mówi rektor prof. dr hab. Witold Kłaczewski. - W większości studiowali będą na kierunku: fizjoterapia i turystyka, a językiem wykładowym będzie język angielski. Natomiast największym zainteresowaniem cieszą się fizjoterapia, a także turystyka i rekreacja, kosmetologia, wychowanie fizyczne oraz filologia angielska. Wracając jeszcze do kwestii sportowych, to mamy w tej dziedzinie duże osiągnięcia - największym z nich jest zdobycie przez nasze piłkarki ręczne akademickiego mistrzostwa Europy.

Najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy magisterskie i licencjackie, a potem odbyło się ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku. -

Dzięki prowadzonej przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. W. Pola współpracy z licznymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi i uniwersytetami w Europie, cześć studentów, korzystając z programów Erasmus, będzie mogła studiować i odbywać praktyki za granicą, m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Łotwie, Turcji, Portugalii, Słowenii, na Cyprze i we Włoszech - podkreślił w swoim wystąpieniu kanclerz doc. Henryk Stefanek. - Już wiadomo, że w tym roku akademickim na praktyki zagraniczne wyjedzie kilkudziesięcioosobowa grupa studentów.

Wzorem lat ubiegłych i tym razem najbardziej zasłużeni dla Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej zostali wyróżnieni medalem Wincentego Pola. Tym razem uhonorowani zostali: dr n. med. Witold Furgał, prof. WSSP dr n. med. Krzysztof Sokołowski, doc. Barbara Ławicka-Stasiak, mgr Tadeusz Chrościcki i mgr inż. Anna Adamiec.

W trakcie inauguracji wykład pt. "Rola i znaczenie nauk geograficznych w kształtowaniu kadr dla gospodarki turystycznej wygłosił prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Zagospodarowania Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego.

DYSKUTUJ Z NAMI O LUBELSKIM SPORCIE NA FACEBOOKU