Aleksander Zawada

  • Rajd Polski straci sponsora tytularnego?

    Rajd Polski straci sponsora tytularnego?

    73. Rajd Polski, jedna z największych imprez sportowych w Polsce, może na dwa miesiące przed rozpoczęciem stracić głównego sponsora - Grupę Lotos.