Skoki narciarskie. Pięciu Polaków w konkursie głównym, daleki skok Małysza

Relacja
Komentarze