Interaktywne mapy i Sztafeta Pokoleń na 25. Biegu Powstania Warszawskiego

Uczestnicy 25 Biegu Powstania Warszawskiego, będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych map, które pozwolą na zapoznanie się z trasą, ułatwią nawigację po miasteczku biegowym i wskażą miejsca historycznych walk na ulicach Warszawy. W trakcie biegu wystartuje także Sztafeta Pokoleń. To symboliczny gest przekazania wartości, o które walczyli uczestnicy Powstania uczestnikom tegorocznej edycji biegu.

Interaktywne mapy to efekt współpracy Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa i firmy Esri Polska. Bieg Powstania Warszawskiego to drugi z etapów triady biegowej "Zabiegaj o Pamięć".

Galeria Map Powstania Warszawskiego, składa się z trzech aplikacji mapowych. Pierwsza prezentuje mapę biegu z zaznaczonym każdym kilometrem trasy, kierunkiem biegu, miejscami startu oraz miejscami zbiegu i podbiegu. Druga to szczegółowa mapa miasteczka biegowego, gdzie zawodnicy będą rozpoczynali i kończyli zmagania. Plan zawiera lokalizację między innymi stref startowych, biura zawodów, szatni, toalet i natrysków. Ostatnia mapa prezentuje historyczne miejsca położone na trasie biegu, które były szczególnie istotne z punktu widzenia walk powstańczych.

Bieg Powstania Warszawskiego 2013Bieg Powstania Warszawskiego 2013 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Wykorzystana technologia pozwala na uruchomienie map na każdym urządzeniu mobilnym, udostępnienie ich za pośrednictwem np. facebooka i zlokalizowanie siebie na mapie dzięki GPS. - mówi Tomasz Letmański, dyrektor marketingu Esri Polska. Organizacja imprez masowych, w których udział bierze kilka tysięcy uczestników wymaga bardzo dobrej organizacji i mapy są jej ważnym elementem - dodaje Letmański.

Galeria map Powstania Warszawskiego to już drugi projekt zrealizowany przez Esri Polska w ramach współpracy z "Aktywną Warszawą". Pierwsza galeria map została stworzona na potrzeby Biegu Niepodległości, w planach jest także opracowanie map na potrzeby Biegu Konstytucji.

Galeria map dostępna jest po adresem www.esri.pl\zabiegajopamiec

Sztafeta Pokoleń

Idea akcji zainicjowanej na Biegu przez przedstawiciela środowiska Powstańców polega na przekazywaniu z rąk do rąk pałeczki sztafetowej. Przekazując pałeczkę dzielimy się z innymi uczestnikami wartościami, które są bliskie zarówno uczestnikom Powstania jak i współczesnym młodym ludziom, mieszkańcom Warszawy.

W treści preambuły Sztafety Pokoleń znalazły się słowa:

"Żołnierze Armii Krajowej, Powstańcy Warszawscy, stanęli do walki 1 sierpnia 1944 roku w obronie wartości, które dla pierwszego pokolenia wolnej Polski były ważniejsze niż życie. Stali się oni wzorem dla naszych pokoleń walczących z kolejnym zniewoleniem. W imię tych samych wartości staramy się i starać się będą następne pokolenia, budować demokratyczne Państwo ludzi otwartych na świat i szanujących własną historię. Powstańcy Warszawscy w Sztafecie Pokoleń przekazują Wam wartości, w imię, których walczyli: Wolność, Miłość do Ojczyzny, Wierność, Męstwo, Honor, Prawość, Przyjaźń, Tolerancja, Pomoc Słabszym, Sumienność .

Fot. Aleksander Prugar / AG

W obronie tych wartości Powstańcy Warszawscy walczyli nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, lecz dawali im świadectwo przez wszystkie lata swojego życia. Teraz pragną, aby młodzi Polacy budowali świat, w którym będą one stale obecne."

Inicjatorem Sztafety Pokoleń jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Do akcji podczas 25. Biegu Powstania Warszawskiego przyłączyło się Społeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Partnerem akcji jest Poczta Polska.