Sport a zdrowie. Sport w polityce zdrowotnej

16 października w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa ?Sport a zdrowie. Sport w polityce zdrowotnej?. Organizatorami są Centrum Wyzwań Społecznych UW i Polski Związek Lekkiej Atletyki. Patronem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
embed

>>>>REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ<<<<

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyróżniające się europejskie i polskie programy włączania sportu w system polityki zdrowotnej.

O niemieckim programie Gesundheitssport-Akademie odnoszącym sukcesy opowie jeden z jego twórców dr Mathias Reick. Jako wiceprezydent Niemieckiego Związku Lekkiej Atletyki odpowiedzialny jest za masowy rozwój tej dyscypliny.

Bernard Amsalem przedstawi francuski model wykorzystania aktywności fizycznej dla potrzeb profilaktyki zdrowotnej, który jako prezydent Francuskiego Związku Lekkiej Atletyki opracował we współpracy z ówczesną minister sportu i zdrowia Francji panią Roselyn Bachelot

Jean Garcia wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego odpowiedzialny za rozwój masowej lekkiej atletyki, przedstawi działania ogólnoeuropejskie, których celem jest zwiększenie uczestnictwa obywateli Starego Kontynentu w uprawianiu dyscyplin lekkiej atletyki.

Po prelekcjach odbędzie się część warsztatowa. Wydaje się ona być szczególnie interesująca dla wszystkich organizatorów biegów i masowych imprez sportowych. Uczestnicy zastanawiać się będą, jak skoordynować lokalne polityki sportu i zdrowia, jakie są możliwości finansowania programów specjalnych i modelowych, jaka jest rola funduszy unijnych w tym zakresie.

Program konferencji "Sport a zdrowie. Sport w polityce zdrowotnej"

10.15 - 10.40 Jean Gracia wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego - odpowiedzialny za rozwój lekkoatletyki masowej 10.40 - 11.05 Bernard Amsalem Prezydent Francuskiego Związku Lekkiej Atletyki, jeden z twórców francuskiego modelu wykorzystania aktywności fizycznej dla potrzeb profilaktyki zdrowotnej, we współpracy z ówczesną minister sportu i zdrowia p. Roselyn Bachelot 11.05 - 11.30 dr Mathias Reick wiceprezydent Niemieckiego Zw. LA , odpowiedzialny za rozwój lekkoatletyki masowej, jeden z twórców programu "Gesundheitssport-Akademie", lekarz z zawodu 11.30 - 11.55 dr Marek Jankowski dyrektor Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku 11.55 - 12.15 Przerwa kawowa 12.15 - 14.00 Warsztat - Jak skoordynować lokalne polityki sportu i zdrowia? Jakie są możliwości finansowania programów specjalnych i modelowych? Jaka jest rola funduszy unijnych w tym zakresie? 14.00 - 14.20 Podsumowanie warsztatów 14.20 Obiad

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na stronie internetowej organiztora

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.