Zostań swoim coachem [WARSZTATY]

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego bieganie ma tak dobry wpływ na to jak się czujecie i co myślicie? Podejmujemy temat od strony psychologii sportu. Zapraszamy na sympozjum i warsztaty Sportu Pozytywnego, 13-14 czerwca w Gdyni.

Tą biegową lekkość bytu można wyjaśnić odnosząc się wyłącznie do procesów biologiczno-chemicznych (wydzielania hormonów szczęścia - endorfin , serotoniny i innych). Ale warto spojrzeć na ten fenomen także z perspektywy psychologii sportu.

Hormony , wysyłając sygnały do mózgu, "kształtują" nasze myśli pozwalając dostrzec i docenić to, co tracimy z oczu w natłoku codziennych obowiązków, problemów i oczekiwań - zarówno swoich, jak i otoczenia.

Zawiąż sznurowadła - rozwiąż myśli

Bieganie działa na nas na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Najpierw formułujemy proste cele, a ich realizacja wspomaga nasze poczucie własnej skuteczności i pomaga zwiększać poziom pewności siebie. To z kolei umożliwia pracę nad celami coraz bardziej ambitnymi, stającymi się paliwem dla jeszcze motywacji do działania. A to przekłada się na każdą dziedzinę życia.

Warto podkreślić, że wspomniane procesy są zależne od nas i faktycznie możemy je wzmacniać. Zawiązując sznurowadła naszych butów, jesteśmy w stanie świadomie "rozwiązywać" myśli, aby móc ponownie cieszyć się chwilą i oderwać uwagę od codziennych spraw.

Okazja do poszerzenia swojej wiedzy nt. psychologii w sporcie, poznania skutecznych technik treningu mentalnego i porozmawiania z ekspertami, pojawi się już 13 i 14 czerwca w Gdyni . Zapraszamy na Sympozjum Sportu Pozytywnego : "Wyprawy na Biegun Sportu Pozytywnego". Zapisy i szczegóły znajdziesz na stronie: www.sportpozytywny.org.pl

Polska Biega jest partonem tego wydarzenia.

Co to jest Sport Pozytywny?

To dążenie do czerpania satysfakcji z aktywności fizycznej, poczucie przynależności do świata sportu i promocja zdrowego trybu życia. Sport Pozytywny proponuje takie rozumienie sukcesu w sporcie, które nie jest tylko i wyłącznie skoncentrowane na osiągnięciu wyniku - wiemy, że stanowi on tylko jeden z wielu elementów naszej drogi życiowej. Tak wieloaspektowo pojmowany sukces stanowi gwarancję utrzymania sprawności fizycznej po zakończeniu kariery oraz umożliwia przełożenie go na spełnienie także w życiu osobistym.

Głównym założeniem działań organizatorów Sympozjum Sportu Pozytywnego jest propagowanie idei sportu pozytywnego, która skupiałaby oraz integrowała naukowców i praktyków działających profesjonalnie w sporcie. Oprócz Sympozjum, Fundacja Sportu Pozytywnego organizuje specjalne warsztaty dla zawodników, rodziców oraz trenerów (projekt PYDOS) - w ciągu najbliższych miesięcy uruchomi także projekt Campusów Sportowych, podczas których istotnym elementem będą zajęcia prowadzone w duchu Sportu Pozytywnego.