ONKOBIEG. Biegiem przeciwko rakowi!

W najbliższą niedzielę, 1 września 2013 r., spod Centrum Onkologii w Warszawie wystartuje VI ONKOBIEG. Główną ideą imprezy jest upowszechnienie wiedzy o mięsaku i czerniaku (rodzajach nowotworów) i pomoc w zebraniu środków pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia SARCOMA i jego podopiecznych. Pobiegnijcie dla zdrowia - swojego i innych!

Organizatorem ONKOBIEGU jest Stowarzyszenie SARCOMA. Trasa o długości 1,35 km przebiega wokół budynku Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Cały bieg trwa 60 minut, w tym czasie każdy uczestnik może w dowolny sposób i dowolną ilość razy pokonać trasę biegu.

ONKOBIEG ma na celu zwiększenie wiedzy o mięsaku - rzadkim rodzaju nowotworu złośliwego. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak wcześnie rozpoznawać mięsaki oraz poznają metody walki z nowotworami. Podczas imprezy będzie można skorzystać z bezpłatnych badań lekarskich i wysłuchać wykładu o nowotworach złośliwych . W części rozrywkowej przewidziane są koncerty zespołów Be4 i BLiSS oraz zajęcia dla dzieci.

W tym roku dodatkową atrakcją ONKOBIEGU będzie stoisko Akademii Czerniaka, sekcji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie uczestnicy imprezy będą mogli otrzymać ulotki edukacyjne oraz uzyskać informacje na temat czerniaka, najbardziej agresywnego nowotworu skóry.

Mapa ONKOBIEGU (Sercoma)

Dla kogo jest ONKOBIEG?

Udział w nim może wziąć każdy, kto ma ochotę i potrzebę niesienia pomocy innym, niezależnie od wieku, profesji czy stopnia zaawansowania w bieganiu.

Ubiegłoroczna impreza przyciągnęła ponad 834 uczestników, a poza nimi byli obecni także ci, którzy przyszli na koncerty oraz dopingowali biegających. Efektem biegu był wynik 5850 kilometrowych okrążeń, czyli tak naprawdę wspólnie wszyscy uczestnicy biegu przebiegli aż 5850 km. W tym roku organizatorzy spodziewają się 950 uczestników. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się pobić rekord 7000 km.

Plan imprezy:

12.30 - otwarcie rejestracji 14.00 - przemówienie powitalne, omówienie zasad ONKOBIEGU 14.30 - start biegu 14.40 - koncert zespołu Be4 15.10 - wykład o nowotworach złośliwych 15.30 - zakończenie i podsumowanie biegu 16.00 - koncert zespołu BLiSS 17.00 - zakończenie ONKOBIEGU

Celem Stowarzyszenia SACROMA jest:

- wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), zgodnego ze światowymi standardami, - działalność na rzecz zapewnienia wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom, - wspieranie ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin, - prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym mięsakami, - nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą. - Zarząd i członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami. Oznacza to, że poświęcają swój wolny czas oraz swoje umiejętności, by pomóc innym, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.