Wielki test cateringów dietetycznych

Brak czasu na gotowanie, chęć redukcji wagi, wygoda - jest wiele powodów, dla których coraz więcej osób decyduje się na tzw. dietę pudełkową. Firm oferujących catering dietetyczny powstaje w Warszawie coraz więcej. Przedstawiamy największy test cateringów, który pomoże dokonać wyboru!

MATERIAŁ PRZYGOTOWAŁ SERWIS PLUSFITNESS.PL

Catering dietetyczny w Warszawie - co wybrać?

Trzy niezależne testerki przez kilkanaście tygodni próbowały różnych cateringów, które następnie oceniały na podstawie ujednoliconego arkusza. Koszty testu testerki pokryły z własnej kieszeni. Następnie podsumowane zostały wyniki i przedstawione  rekomendacje dla potencjalnych klientów. Jest to pierwszy test prowadzony w takiej skali, a jego głównym celem było dostarczenie możliwie wartościowych (i obiektywnych) informacji. Tu uwaga - test wciąż trwa i etapami dodawane będą kolejne cateringi.

Catering dietetyczny - czy będzie popularny wśród mieszkańców Górnego Śląska?Catering dietetyczny - czy będzie popularny wśród mieszkańców Górnego Śląska? Plusfitness.pl Plusfitness.pl

Trzy testerki (różnej narodowości) próbowały i oceniały warszawskie cateringi. Tej oceny dokonywały na ujednoliconej skali. Ocenianym kategoriom opisującym jakość cateringu nadano wcześniej różną wagę. Na przykład to, jak smaczne były posiłki, oceniano jako istotniejsze dla końcowego wyniku od jakości opakowania, w którym dostarczono jedzenie. Wyniki podsumowano, wyróżniając zwycięzcę w kategorii "jakość" oraz przedstawiając wykres obrazujący relację jakości do ceny cateringu.

Co brano pod uwagę?

W zestawieniu porównano 10 firm. Pojawiły się w nim m.in. Dieta to podstawa, Warszawski dzień, EatZone, Pomelo, Maczfit. W teście nie brano pod uwagę firmy DietBox, z której usług testerki z zadowoleniem korzystały przez ponad rok. Uznano więc, że ocena nie byłaby obiektywna.

Oceniając co znaczy "dobry catering" oceniano nie tylko smak jedzenia.

Pod uwagę w teście brano również:

- kwestię świeżości jedzenia,

- jakości wykorzystanych składników,

- estetykę i praktyczność podania potraw.

Czyli uwzględniono nie tylko smak, ale całe "doświadczenie związane z cateringiem". Ta perspektywa wydaje się uzasadniona, gdy mamy do czynienia z jedzeniem. Cóż bowiem ze wspaniałego smaku, jeśli sos podano w nieszczelnym pudełku?

Catering dietetyczny w WarszawieCatering dietetyczny w Warszawie plusfitness.pl plusfitness.pl

Trzeba też napisać, czego w tym teście NIE oceniano. Nie oceniano optymalności diety, bo coś takiego nie istnieje. Nie brano też pod uwagę składu makro- i mikroskładników, czy tego, jak dokładnie została wyliczona kaloryczność potraw - nie ma bowiem narzędzi, aby taką informację sprawdzić.

Test prowadziły trzy kobiety z różnymi preferencjami smakowymi i z wcześniejszym doświadczeniem z cateringami - nie miały zatem odrealnionych oczekiwań. Każda z nich próbowała przynajmniej przez cały jeden dzień każdego cateringu, a następnie wypełniała samodzielnie formularz. Oczekiwania co do diet się różniły. W niektórych pojedynczych, losowych przypadkach zebrano tylko odpowiedzi dwóch z trzech testerek.

Catering dietetyczny - najlepszy wybór to...

Na podstawie zebranych punktów najlepiej wypadła w teście firma LightBox. Na drugim miejscu znalazła się Maczfit, a na trzecim EatZone.

Najlepszy catering dietetycznyNajlepszy catering dietetyczny plusfitness.p Plusfitness.pl

Trzeba przypomnieć, że ta ilościowa ocena zdecydowanie nie wyczerpuje elementów, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze cateringu. Przykładami ważnych, a nieuwzględnionych cech, jest możliwość wykluczania jakichś produktów w diecie, czy to, z jakim wyprzedzeniem (lub czy w ogóle) firma informuje o tym, jak będzie wyglądał jadłospis w przyszłości. Warto też brać pod uwagę choćby elastyczność firm cateringowych np. w przypadku zmiany miejsca dostarczania jedzenia czy przejrzystość regulaminu, na bazie którego świadczona jest usługa. Takich elementów jest sporo - w odniesieniu do testowanych cateringów wiele uwag zostanie ujętych w rozszerzeniu testu (w charakterystyce poszczególnych cateringów). Nie uwzględniono ich natomiast w tej ilościowej ocenie.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TESTU ZNAJDZIESZ NA PLUSFITNESS.PL

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.