Kontuzja stopy: shin splints

Kontuzja stopy - jedna z najczęstszych kontuzji biegaczy. Pod tą ogólną nazwą wyróżniamy jednak wiele urazów, niekoniecznie związanych z samą stopą. Jednym z nich jest shin splints.

Objawy: Bolesny punkt to miejsce, gdzie przebiega mięsień zginacz długi palców.

Przyczyny: Powodem może być bieganie ze śródstopia, szczególne u osób które nie są przyzwyczajone do tej techniki biegu.