Kontuzja stopy: Okolice stawu skokowego

Kontuzja stopy - jedna z najczęstszych kontuzji biegaczy. Pod tą ogólną nazwą wyróżniamy jednak wiele urazów, niekoniecznie związanych z samą stopą. Jednym z nich są okolice stawu skokowego.

Objawy: Najczęściej dochodzi do obrzęku po inwersyjnym skręceniu stawu skokowego, czyli takiego podczas którego kostka boczna przemieszcza się w kierunku podłoża. Przy takiej kontuzji może dość do uszkodzenia więzadeł lub przerwania torebki stawowej. Jeśli pęka torebka pojawia się obrzęk i krwiak.

Leczenie: Przerwana torebka stawowa zrasta się bez problemu. Dużo groźniejsze są
uszkodzenia więzadła bocznego, bo to one dają nam stabilność stawu. Najczęściej uszkadzane jest więzadło ATFL. Gdy przydarzy nam się skręcenie stawu skokowego, dajmy sobie kilka dni odpoczynku. Można przyjąć leki przeciwzapalne, stosować okłady z lodu, smarować maścią z heparyną. Można też zastosować kompresję.

Jeśli uszkodzenie jest duże, niezbędna jest odpowiednia diagnostyka. Trzeba zrobić badanie RTG, żeby sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia wraz ze złamaniem/oderwanie szczytu kostki bocznej. Potrzebne jest również USG by określić stan więzadeł. Jeśli taki uraz zdarza nam się po raz pierwszy i jeśli bardzo szybko zareagujemy, dość dobrze się leczy. Wystarczy stabilizator. Nie powinien być elastyczny. Skuteczniejsze będą dwie łuski ograniczające ruchy na boki. Niezbędna będzie fizjoterapia: terapia manualna, ćwiczenie propriocepcji, ćwiczenia stabilizacyjne.

Nie wyleczone skręcenie może powodować niestabilność, która będzie się powtarzać. Może to powodować kompensację i problemy w innych stawach