Kontuzja kolana: Plica medialis

Kontuzja kolana - bez wątpienia największy wróg biegaczy. Pod tą ogólną nazwą wyróżniamy jednak wiele urazów, niekoniecznie związanych z samych stawem kolanowym. Jednym z nich jest plica medialis, przerost przyśrodkowej błony maziowej.

>>POWRÓT DO MAPY BÓLU BIEGACZA [INFOGRAFIKA]<<

Opis: Ból po wewnętrznej stronie rzepki, często bardzo ostry, uniemożliwiający bieg.

Przyczyna: Najczęściej problem biomechaniczny. Dochodzi wtedy do nieprawidłowej pracy rzepki. Plica jest pozostałością po życiu płodowym. W dorosłym życiu przy normalnie pracującej rzepce powinna się wytrzeć. U niektórych jednak przetrwała w dorosłym życiu i dlatego powoduje dolegliwości.

Leczenie: Przywrócenie biomechaniki kończyny i rzepki, działania przeciwzapalne, taping, dużo terapii manualnej i stabilizacji. Przy braku poprawy - artroskopia i wycięcie plici.

AUTORKA: EWA WITEK-PIOTROWSKA, ORTOREH.PL