Ubezpieczenie dla biegacza. Przegląd trzech ofert [PORÓWNANIE]

Przed sezonem startowym warto pomyśleć o ubezpieczeniu dla biegacza. Przygotowaliśmy porównanie trzech dedykowanych biegaczom ubezpieczeń.

O ubezpieczeniach dla biegaczy zrobiło się głośno po tym, jak Polski Związek Lekkiej Atletyki przedstawił kontrowersyjny projekt licencji dla biegaczy .

PRZECZYTAJ, JAK NARODZIŁ SIĘ POMYSŁ KARTY BIEGACZA

PZLA zaproponował wprowadzenie od przyszłego roku Karty Biegacza . Dokument miałby występować w dwóch opcjach płatnej i bezpłatnej. Mógłby być wydany każdemu, o ile wnioskujący o kartę wykupiłby wcześniej ubezpieczenie oraz przeszedł okresowe badania lekarskie. Niezależnie od tego czy projekt wejdzie w życie, o ubezpieczeniu warto pomyśleć.

Jak pokazuje liczba biegów , które odbyły się w 2014 roku w Polsce (było ich 3451) oraz dane przedstawione w Raporcie Polska Biega - Narodowy Spis Biegaczy 2014 , rynek biegowy w Polsce jest duży i będzie rósł.

Bieganie stało się jednym z najczęściej wybieranych sportów rekreacyjnych. Z roku na rok biega coraz więcej osób. Również tych nieprzygotowanych.

Jak biegać bezpiecznie i z głową? Jak zabezpieczyć się, a raczej ubezpieczyć od skutków ewentualnych kontuzji ?

Warto zastanowić się nad ochroną w postaci ubezpieczenia, bo uprawianie sportu może skutkować nieoczekiwaną kontuzją i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu . Dobrze dobrana polisa wypadkowa dla miłośnika sportów to niedroga inwestycja, która w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń może okazać się nieocenioną pomocą w rekonwalescencji.

Czy biegacz potrzebuje specjalnej ochrony ubezpieczeniowej?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli biegasz "amatorsko", jedynie dla utrzymania kondycji, standardowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) powinno stanowić dla Ciebie wystarczająca ochronę.

A co w przypadku gdy biegasz jako uczestnik zawodów sportowych i Twoim celem jest osiąganie jak najlepszych wyników?

Jak odróżnić biegającego "amatora" od "zawodowca"? Czy udział w jednym półmaratonie powoduje konieczność wykupienia ubezpieczenia dla sportowców, albo NNW z uwzględnieniem odpowiedniej klauzuli? Czy bieganie traktowane jest, jako sport podwyższonego ryzyka?

- Towarzystwa ubezpieczeniowe nie wymieniają biegania wśród sportów ekstremalnych w standardowym ubezpieczeniu NNW . Bieganie rekreacyjne nie jest sportem ekstremalnym ani o wysokim stopniu ryzyka - wyjaśnia Dominika Grabek z zespołu porównywarki ubezpieczeń mfind .

- Osobom biorącym udział w masowych imprezach biegowych wystarczy zatem zwykłe NNW, które zapewnia odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku -dodaje.

Inaczej rzecz ma się z osobami, które bieganie traktują poważniej niż tylko zdrowe hobby. Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych, trenujący bieganie zawodowo, będą musieli poszukać na rynku odpowiedniej oferty uwzględniającej zawodowe lub wyczynowe uprawianie sportu.

GOTOWE ZIMOWE PLANY TRENINGOWE PRZYGOTOWANE PRZEZ TRENERA P. JESIENIA

Ubezpieczeniowa oferta dla biegaczy

Aby wybrać najlepszą ofertę ubezpieczenia, warto przeanalizować i przyjrzeć się kilku proponowanym na rynku produktom. Pod naszą lupę trafiły następujące ubezpieczenia:

- UNIQA: Ubezpieczenie NNW osób związanych z kulturą fizyczną

- PZU: PZU Sport

- InterRisk: NNW Plus

UWAGA! Osoby uprawiające spot wyczynowo, czyli sportowcy zrzeszeni w klubach lub zawodowi, zapłacą wyższą składkę, której wysokość zostanie ustalona indywidualnie.

Uniqa: NNW osób związanych z kulturą fizyczną

Dla kogo?

Ubezpieczenie Uniqa skierowane jest dla osób do 70 roku życia, które spełniają, co najmniej jeden z następujących warunków:

- są zarejestrowanymi zawodnikami wszelkich klubów sportowych

- biorą udział w imprezach i zawodach sportowych

- są trenerami sportowymi, instruktorami sportu, sędziami sportowymi, osobami obsługującymi imprezy sportowe, lekarzami sportowymi

- są osobami rekreacyjnie uprawiającymi sport

W jakim wariancie?

Ubezpieczenie może być zawarte w dwóch zakresach: podstawowym i rozszerzonym w jednym z trzech wariantów:

- całkowita niezdolność do pracy

- koszty leczenia

- koszty leczenia stomatologicznego

- koszty rehabilitacji

- pobyt w szpitalu

- rekonwalescencja po pobycie w szpitalu

- odmrożenia

- oparzenia

- operacje

- koszty operacji plastycznych

- uciążliwe leczenie

- assistance medyczny

- pełnym (całodobowym)

- ograniczonym do zdarzeń powstałych w czasie wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia (np. treningów i zawodów)

- ograniczonym do zdarzeń powstałych w czasie wykonywania pracy zawodowej lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu

Zakres podstawowy obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć, jeśli nastąpiła w ciągu 3 lat od daty nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu jest wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie z tytułu śmierci wypłacane w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

JAK BIEGAĆ Z KATAREM?

Opcje dodatkowe:

Zakres rozszerzony obejmuje zdarzenia określone w zakresie podstawowym oraz wybrane przez Ubezpieczającego ryzyka dodatkowe:

- następstwa zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu - następujące następstwa nieszczęśliwego wypadku: czasowa niezdolność do pracy, poniesienie kosztów leczenia przeprowadzonego w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, całkowita i trwała niezdolność do pracy powstała w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu, który miał miejsce w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku

2. PZU: PZU SPORT

Dla kogo?

Ubezpieczenie PZU SPORT skierowane jest do:

- zawodników zrzeszonych w klubach sportowych

- osób biorących czynny udział w imprezach sportowych

- osób uprawiających rekreacje ruchową

- osób zawodowo związanych z kulturą fizyczną

ZIMOWA BOMBA WITAMINOWA. NASZA SMACZNA I ZDROWA...

W jakim wariancie?

Ubezpieczenie PZU Sport zawarte może zostać w jednym z trzech wariantów:

- Wariant I - gwarantuje świadczenie za wszystkie częściowe uszczerbki na zdrowiu

- Wariant II - ubezpieczyciel płaci tylko za uszczerbki na zdrowiu powyżej 20%

- Wariant III - odszkodowanie przysługuje jedynie w przypadku trwałego inwalidztwa lub utraty kończyny, wzroku lub mowy

Każdy wariant obejmuje ponadto świadczenie z tytułu śmierci oraz zwrot poniesionych kosztów jednorazowego zakupu protez i środków pomocniczych do wskazanych w OWU sum.

JAK ZIMĄ UNIKNĄĆ KONTUZJI?

Opcje dodatkowe:

Za opłatą dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia możesz włączyć:

- ryzyko następstw zawałów serca i krwotoków śródmózgowych - ryzyko następstw chorób tropikalnych

- ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia powstałych na skutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek poza granicami RP

- koszty leczenia

- zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do uprawiania sportu

- dietę szpitalną

- świadczenie przejściowe

- jednorazowe świadczenie z tytułu bezpowrotnej utraty zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu

3. InterRisk: NNW PLUS

Dla kogo?

Towarzystwo InterRisk reklamuje polisę NNW PLUS jako ubezpieczenie dla osób aktywnych (Safe Fit), ale w rzeczywistości jest to ogólne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla każdego. W ramach ubezpieczenia NNW PLUS ochroną mogą być objęte osoby fizyczne bez ograniczeń wiekowych.

W jakim wariancie?

Ubezpieczenie może być zawarte w dwóch zakresach: pełnym (24h) i ograniczonym (obejmującym tylko nieszczęśliwe wypadki przy pracy). W ramach każdego wariantu dostępne są 3 opcje do wyboru:

- opcja podstawowa - system świadczeń proporcjonalnych (wysokość świadczenia określona jest w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu)

- opcja podstawowa plus - system świadczeń stałych (odszkodowanie przysługuje wyłącznie w przypadku utraty kończyny, słuchu, wzroku lub mowy albo paraliżu

- opcja progresja - system świadczeń progresywnych (podobnie jak w opcji podstawowej, z tym że wraz ze wzrostem uszczerbku na zdrowiu rośnie również wypłacany procent sumy ubezpieczenia)

Różnice między poszczególnymi opcjami są niestety opisane w warunkach ubezpieczenia w bardzo skomplikowany sposób, więc osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia w InterRisk powinny przed zawarciem umowy szczególnie uważnie przeczytać OWU.

Opcje dodatkowe:

Za opłatą dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia możesz włączyć następujące ryzyka:

- czasowa niezdolność do pracy

- całkowita niezdolność do pracy

- koszty leczenia

- koszty leczenia stomatologicznego

- koszty rehabilitacji

- pobyt w spitalu

- rekonwalescencja po pobycie w szpitalu

- odmrożenia

- oparzenia

- operacje

- koszty operacji plastycznych

- uciążliwe leczenie

- assistance medyczny

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

Każde ubezpieczenie dostępne na rynku zawiera wyłączenia odpowiedzialności, z którymi przyszły ubezpieczony przed podpisaniem umowy winien się zapoznać.

Towarzystwa ubezpieczeń najczęściej zastrzegają, że nie wypłacą odszkodowania m. in. jeśli do wypadku dojdzie w wyniku działania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w wyniku udziału w bójkach lub podczas obsługiwania maszyn i prowadzenia pojazdów bez uprawnień.

Ubezpieczeniem nie są objęte również następstwa operacji lub innych zabiegów leczniczych, jeżeli powodem wykonania tych zabiegów lub operacji nie było leczenie podjęte w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Standardowo wyłączone z odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych są też szkody na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych.

Od jakich czynników uzależniona jest wysokość składki ubezpieczenia dla biegacza i osób aktywnie spędzających czas?

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od takich czynników jak:

- wiek i stan zdrowia Ubezpieczonego z uwzględnieniem indywidualnej oceny ryzyka

- zakres i wariant ubezpieczenia

- suma ubezpieczenia

- wykonywany zawód lub dyscyplina sportu

Ile kosztuje ubezpieczenie dla biegaczy?

W PZU biegacz w wieku 32 lat o biorący udział w zawodach sportowych za NNW na sumę 100 tys. zł. rocznie zapłaci 1 961 zł .

Za polisę w Uniqa w zakresie podstawowym na sumę ubezpieczenia 50 tys. zł zapłacisz około 600 zł .

Maksymalna suma ubezpieczenia NNW Plus InterRisk wynosi 40 tys. zł. Składka dla osoby startującej w imprezach biegowych to 575 zł rocznie.

Monika Wilk, mfind

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.