V Kongres Psychologii Sportu

Największa w Polsce konferencja w pełni poświęcona psychologii w sporcie i aspektom treningu mentalnego. Wydarzenie podczas którego w jednym miejscu w Warszawie spotkają się zarówno praktycy na co dzień pracujący jako psychologowie w sporcie tak indywidualnym jak również zespołowym.

Dwa dni – 17 – 18 marca w trakcie których, eksperci z Polski i zagranicy będą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz wynikami swoich badań. Podczas wielu wykładów, seminariów i prelekcji Uczestnicy dowiedzą się jak jeszcze lepiej wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, po to aby pomóc swoim zawodnikom, po to aby pomóc sobie czy też po to, aby pomóc swoim dzieciom.

Drugi dzień podzielony został na cztery bloki dla czterech grup odpowiedzialnych za sukces w sporcie. 

Blok dla Zawodników - by podnosić samoświadomość i kompetencje mentalne

Blok dla Trenerów pracujących z juniorami - by budować przyszłość naszego sportu

Blok dla Trenerów pracujących z seniorami - by zadbać o podnoszenie umiejętności motywacji i mobilizacji w walce o medale 

Blok dla Rodziców młodych zawodników - bo za każdym mistrzem stoi wspierający rodzic czy opiekun, który był i jest największym wsparciem w trudnych chwilach. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich dla których sport stanowi istotny element życia.

Szczegóły: www.kongrespsychologiisportu.pl

Organizatorem Kongresu Psychologii Sportu jest Instytut Psychologii Sportu - Wojciech Herra.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.