Weź udział w Teście Coopera!

Jesteś ciekawa/ciekaw, w jakiej kondycji jest twoje ciało? Bezpłatnie i w dobrej atmosferze możesz się tego dowiedzieć biorąc udział w Teście Coopera. Wystarczy w sobotę 11 czerwca odwiedzić jedno z 25 miejsc w całej Polsce, gdzie będziesz musiał pokonać jak najdłuższy dystans w ciągu 12 minut.

Test Coopera dla Wszystkich to kolejna impreza spod znaku Polska Biega. Organizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiej kampanii promowania sprawności fizycznej i przez Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa we współpracy z jednostkami AZS w innych miastach. Test odbędzie się  w sobotę 11 czerwca 2011 r. w godz. 10.00 - 16.00.

Czym jest Test Coopera?

Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Kenneth Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód, pływanie i kolarstwo. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością.

Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci, określa się na podstawie pokonanego dystansu. Próba biegowa 12-minutowa powinna odbywać się na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie na stadionie lekkoatletycznym. Odległości powinny być wyraźnie zaznaczone co 100 m. Polega on na przemierzeniu (w dowolny sposób: biegnąc, idąc - byle pieszo) jak największego dystansu w ciągu 12 minut. Pokonany dystans należy odnaleźć w odpowiedniej dla płci i wieku komórce tabeli podanej niżej i odczytać wynik. Jeśli jest on gorszy niż "zadowalający", to są przyczyny do niepokoju.

Test Coopera dla Wszystkich zostanie przeprowadzony równocześnie na 25 stadionach/bieżniach lekkoatletycznych w Polsce (bieżnie nie muszą mieć 400 m długości, chociaż jest to najbardziej preferowana długość). Każdy z wybranych obiektów musi posiadać zaplecze sanitarne: szatnie i toalety oraz w miarę możliwości zostanie w widoczny sposób oznaczony (bramy i namioty pneumatyczne jako podstawowe zaplecze organizatorów).

Co zrobić, żeby wziąć udział w teście?

Każdy uczestnik testu Coopera będzie musiał wypełnić formularz startowy zawierający podstawowe dane (dane porządkowe i przydatne w dalszej analizie uczestników):

.   imię i nazwisko, wiek, płeć, wykształcenie,

.   informację na temat zaawansowania w bieganiu: od ilu lat, jakie dystanse, itp.

.   numer telefonu do osoby, z którą należy się skontaktować w przypadku nieszczęśliwego wypadku, np. zasłabnięcia, omdlenia, itp.,

.  wyrazić zgodę na udział w teście oraz podpisać oświadczenie na temat swojego stanu zdrowia, pozwalającego na udział w teście ( Oświadczam, że znam Regulamin Ogólno-warszawskiego Testu Coopera i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w teście (wyniki / statystyki). Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w Teście Coopera (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001 r. Dz.U. nr 101)

.  w przypadku osób niepełnoletnich powyższe oświadczenie/formularz startowy musi posiadać podpis rodzica / prawnego opiekuna takiej osoby,

Każdy uczestnik Testu Coopera dostanie :

.  Samoprzylepny numer startowy

.  Certyfikat potwierdzający udział i zawierający wynik testu,

.  Butelkę wody po biegu,

Pierwsze sto osób na każdym obiekcie, dostanie dodatkowo pamiątkową koszulkę.

Test Coopera, czyli co mówi o Twojej kondycji przebiegnięty dystans

Kobiety

do 20 lat Bardzo dobrze - 2300 metrów + , dobrze - 2100-2299 m, średnio - 1800-2099 m, źle - 1700-1799 m, bardzo źle - poniżej 1700 m

20-29 lat Bardzo dobrze - 2700 metrów +, dobrze - 2200-2699 m, średnio - 1800-2199 m, źle - 1500-1799 m, bardzo źle - poniżej 1500 m

30-39 lat Bardzo dobrze - 2500 metrów + , dobrze - 2000-2499 m, średnio - 1700-1999 m, źle - 1400-1699 m, bardzo źle - poniżej 1400 m

40-49 lat Bardzo dobrze - 2300 metrów + , dobrze - 1900-2299 m, średnio - 1500-1899 m, źle - 1200-1499 m, bardzo źle - poniżej 1200 m

Ponad 50 lat Bardzo dobrze - 2200 metrów + , dobrze - 1700-2199 m, średnio - 1400-1699 m, źle - 1100-1399 m, bardzo źle - poniżej 1100 m

Mężczyźni

do 20 lat Bardzo dobrze - ponad 3000 metrów, dobrze - 2700-2999 m, średnio - 2500-2699 m, źle - 2300-2499 m, bardzo źle - poniżej 2300 m

20-29 lat Bardzo dobrze - ponad 2800 metrów, dobrze - 2400-2799 m, średnio - 2200-2399 m, źle - 1600-2199 m, bardzo źle - poniżej 1600 m

30-39 lat Bardzo dobrze - ponad 2700 metrów, dobrze - 2300-2699 m, średnio - 1900-2299 m, źle - 1500-1899 m, bardzo źle - poniżej 1500 m

40-49 lat Bardzo dobrze - ponad 2500 metrów, dobrze - 2100-2499 m, średnio - 1700-2099 m, źle - 1400-1699 m, bardzo źle - poniżej 1400 m

Ponad 50 lat Bardzo dobrze - ponad 2400 metrów, dobrze - 2000-2399 m, średnio - 1600-1999 m, źle - 1300-1599 m, bardzo źle - poniżej 1300 m

Gdzie możesz wziąć udział w Teście Coopera?

Warszawa SKRA Warszawa ul. Wawelska 3 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Warszawa AWF Warszawa ul. Marymoncka 34 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Płock MCS Płock ul. Sportowa 3 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Łódź AZS Łódź ul. Lumumby 22/26 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Łódź Politechnika Łódzka Al. Politechniki 11 boisko wielofunkcyjne / bieżnia LA (200 m)

Radom Zespół Szkół Technicznych ul. Limanowskiego 26/30 stadion LA - bieżnia LA (300 m)

Poznań AWF Poznań ul. Królowej Jadwigi 27/39 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Kraków AWF Kraków ul. Śniadeckich 12b stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Kraków WKS Wawel ul. Podchorążych 3 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Wrocław AWF Wrocław ul. Witelona 25, stadion AWF Wrocław

Wrocław Stadion Olimpijski - boisko przy strzelnicy ul. Paderewskiego 35

Katowice AWF Katowice ul. Kościuszki stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Katowice KS ROZWÓJ ul. Zgody 28 boisko piłkarskie / bieżnia LA (400 m) Gdańsk UG Gdańsk ul. Wita Stwosza stadion uniwersytecki - bieżnia LA (400 m)

Gdynia WKS Flota Rondo Bitwy pod Oliwą stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Szczecin ZUT Szczecin ul. Tenisowa stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Bydgoszcz UKW Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 30 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Toruń Miasto Toruń ul. Gen. Bema 23/29 stadion miejski / bieżnia LA (400 M)

Olsztyn UWM Olsztyn ul. Oczapowskiego 12 Stadion UWM / Kortowo / bieżnia LA (400 m)

Białystok MOSiR Białystok ul. 11 listopada 28 stadion miejski / bieżnia LA (400 M)

Lublin Gimnazjum nr 16 ul. Poturzyńska 2 obiekty wielofunkcyjne / bieżnia LA (400 m)

Kielce MOSiR Kielce ul. Boczna 15 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Rzeszów UR Rzeszów (Resovia) ul. Wyspiańskiego 22 stadion LA - bieżnia LA (400 m)

Zielona Góra UZ Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 58 stadion uniwersytecki LA - bieżnia LA (400 m)

Opole Miasto Opole ul. Sosnkowskiego 12 stadion miejski / bieżnia LA (400 M)

"Test Coopera dla wszystkich" jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiej kampanii promowania sprawności fizycznej. Wydarzenie organizuje Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa we współpracy z jednostkami AZS w innych miastach.