"Gazeta Wyborcza" patronem "Biegiem przez Polskę"

Od kilku lat zarówno Tomasz Pelchen jak również bracia Jacek i Krzysiek Chałupka są zapalonymi sportowcami, którzy amatorsko pokonują własne ograniczenia w biegach długodystansowych, czyli maratonach i półmaratonach. Do tej pory każdy z nich biegał z nastawieniem, żeby tylko pokonać dystans 42 km 195 m, żeby tylko dobiec. Jednak ich cel zmienił się po powrocie z maratonu paryskiego w kwietniu 2007 roku, podczas którego mieli sposobność spotkać się i porozmawiać z legendą biegów długodystansowych panem Serge Girardem, człowiekiem który przebiegł wszystkie kontynenty.

Podziw nad dokonaniami tego człowieka był impulsem do zorganizowania biegu przez Polskę od Gdańska do Zakopanego i udowodnienie, że każdy człowiek może dokonać czegoś, co w jego przekonaniu jest wielkie i napawa go dumą.

Kolejnym mocnym bodźcem, który zapoczątkował konkretne działania zmierzające do zorganizowania takiego biegu, był apel o pomoc chorej na mózgowe porażenie dziecięce siedmioletniej Julki Pańczyszyn, która ma niesprawne rączki i nóżki. Zapadła więc decyzja "Biegiem przez Polskę dla Julki Pańczyszyn" i w lipcu wybrańcy losu pobiegli z Gdańska do Zakopanego.

W tym roku trasa wiedzie z Terespola do Zgorzelca. 800 km nie pójdzie na marne - biegnąca ekipa będzie zachęcać do zbiórki pieniędzy na rehabilitację Elizki Zalewskiej od urodzenia chorującej na Zespół Larsena, który jest bezpośrednią przyczyną niepełnosprawności układu ruchowego.

Organizatorem tegorocznego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę założone 21 września 2008 r. z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą. Akcja Polska Biega to partner tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Więcej informacji na www.biegiemprzezpolske.pl