Jak zmieniają się polscy biegacze? [ANKIETA]

Na to pytanie mają odpowiedzieć badania, które po raz drugi prowadzone są przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

W zamyśle autorów tego projektu jest prowadzenie badań w cyklu dwuletnim, co pozwoli monitorować zmiany postaw i zachowań polskich biegaczy, a w szerszym ujęciu także analizować rozwój rynku biegowego w naszym kraju. Podobne badanie od lat prowadzone są w innych krajach, gdzie bieganie jest popularną formą spędzania wolnego czasu.

Zachęcamy wszystkich biegaczy do udziału w badaniach i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie znajdującej się pod następującym adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/222086/profil-polskiego-biegacza.html

Badania prowadzone są w celach naukowych, nie mają charakteru komercyjnego, a ich wyniki będą powszechnie dostępne. W 2014 roku ankietę wypełniło 4406 biegaczy. Tegoroczne ankietowanie potrwa do końca maja. Raport będzie gotowy pod koniec czerwca.

Buty do biegania dla początkujących. Przegląd modeli do 229 zł