Cracovii grozi utrata punktów! PZPN wszczął postępowanie

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec Cracovii. Postępowanie dotyczy przewinień korupcyjnych z sezonu 2003/04. Klub może zostać ukarany ujemnymi punktami. Możliwa jest także kara finansowa.

"Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, Adam Gilarski, zwrócił się do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie o nadesłanie wyroku z dnia 30 stycznia 2020 roku zapadłego wobec Jacka P. (byłego sędziego piłkarskiego) oraz Rafała R. (byłego członka Rady Nadzorczej klubu piłkarskiego Cracovia). Powyższy wyrok karny dotyczący ustawiania meczy klubu piłkarskiego Cracovia w sezonie 2003/2004, ma stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec klubu Cracovia za przewinienia korupcji w sporcie sprzed ponad 15 lat" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej".

Mówiąc prościej, Komisja Dyscyplinarna PZPN zbada sprawę rzekomego ustawiania meczów Cracovii w sezonie 2003/04. Postępowanie dotyczyć będzie osób skazanych nieprawomocnym wyrokiem z dnia 30 stycznia bieżącego roku: Jacka P. i Rafała R. Pierwszy został skazany na dwa lata i osiem miesięcy więzienia oraz zakaz prowadzenia profesjonalnych zawodów i imprez sportowych, natomiast drugi został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i 14 tys. zł grzywny. Dotychczas obydwaj zaprzeczali związkom z Cracovią, co miało wpływ na przedłużenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

Komisja Dyscyplinarna PZPN będzie stosować przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN z dnia 11 maja 2008 r. w sprawie zwalczania korupcji w polskiej piłce nożnej. Uchwała mówi, że nie będzie się orzekać kary degradacji w sprawie korupcji sprzed czerwca 2005 roku, chyba że korupcja ta miała charakter ciągły. Sprawa Cracovii dotyczy afery korupcyjnej z sezonu 2003/2004, w wyniku której ukarano już kilkanaście klubów. Ostatnio ukaranym klubem, w grudniu 2014 roku, był GKS Bełchatów. I w wypadku tego klubu karą była grzywna, GKS-owi nie odjęto punktów.