Aplikacja Fotball LIVE
  POBIERZ

Mundial 2018. Jak zasady Fair play decydują o wyjściu z grupy

Punkty Fair Play to jedno z kryteriów decydujących o wyjściu lub nie, z grupy. Co to są punkty Fair Play i jak są przyznawane?

Punkty Fair Play to jedno z kryteriów decydujących o wyjściu lub nie, z grupy. Co to są punkty Fair Play i jak są przyznawane?

Zasady przyznawania punktów Fair Play zawarte są w formularzu do zliczania tych punktów.

Te punkty mogą zadecydować o

wyjściu Polski z grupy

Zawiera on sześć kryteriów oceniających zachowanie drużyn. Co do zasady, maksymalna ocena nie powinna być przyznana, jeżeli dana drużyna nie wykazała się wybitnie pozytywnym zachowaniem. Poszczególne kryteria na formularzu:

1. Żółte i czerwone kartki

Od sumy 10 punktów odejmuje się odpowiednio za żółtą kartkę - 1 punkt, a za bezpośrednią czerwoną kartkę - 3 punkty.

Zawodnikowi, który dostaje drugą żółtą kartkę i w rezultacie tego czerwoną wlicza się tylko czerwoną kartkę, czyli odejmuje się trzy punkty. Jednakże, gdy zawodnik ukarany wcześniej żółtą kartką otrzyma bezpośrednią czerwoną kartkę, należy odjąć sumę 4 punktów (1 + 3).

2. Gra pozytywna - jak tempo gry wpływa na punkty fair play?

Od 1 do 10 punktów. Celem tej oceny jest nagrodzenie pozytywnej gry, która jest atrakcyjna dla widzów. Pozytywnie oceniane jest preferowanie taktyki ofensywnej; przyspieszanie tempa gry; zachowanie płynności gry, np. szybkie wprowadzanie piłki do gry, także w chwili wygrywania meczu; dążenie do zdobywania bramek nawet jeśli oczekiwany rezultat został osiągnięty.

Negatywnie oceniane jest spowalnianie tempa gry; opóźnianie gry; taktyka oparta na faulowaniu; „aktorskie” zachowania zawodników, czyli symulowanie fauli.

Ogólnie, gra pozytywna pokrywa się z liczbą stworzonych sytuacji bramkowych i strzelonych bramek.

3. Zachowanie wobec przeciwników:

Punktacja między 1, a 5 punktów maksymalnie. Zawodnicy muszą szanować zasady gry w piłkę nożną, regulaminy rozgrywek jak również swoich przeciwników. Mają również przypilnować, aby ich koledzy z drużyny i wszystkie osoby zaangażowane w mecz przestrzegały zasad fair play.

Delegat odpowiedzialny za przyznawanie punktów może wziąć pod uwagę wyjątkową brutalność fauli ukaranych kartkami, jak również przewinienia, które uszły uwadze sędziego.

Ocena powinna być raczej oparta na pozytywnych zachowaniach (np. pomoc kontuzjowanemu przeciwnikowi) niż na podstawie przewinień.

4. Zachowanie wobec sędziego.

Maksimum 5 punktów, minimum 1 punkt. Od zawodników oczekuje się szanowania wszystkich sędziów, jak również respektowania ich decyzji.

5. Zachowanie osób na ławce rezerwowych.

Między 5, a 1 punkt. Tu brane od uwagę jest zachowanie wszystkich osób znajdujących się na ławce rezerwowych, więc i trenerów.

6. Zachowanie publiczności.

Maksymalnie 5, a minimalnie 1 punkt. Ponieważ publiczność jest traktowana jako element widowiska sportowego. Wsparcie kibiców może przyczynić się do odniesienia sukcesu przez drużynę. Nikt nie oczekuje, że widownia będzie oglądać mecz w ciszy. Zachęcanie drużyny poprzez okrzyki, śpiewanie itp. może mieć pozytywny wpływ na atmosferę, o ile odbywa się to w duchu fair play. Od widzów oczekuje się szacunku dla drużyny przeciwnej i sędziego. Przyznający punkty zwracają uwagę na postawę kibiców drużyny przeciwnej, nawet jeśli ich drużyna wygrywa mecz. Nie powinni w żaden sposób zniechęcać czy straszyć drużynę przeciwną, sędziego i kibiców drużyny przeciwnej.

Maksymalna liczba punktów nie będzie przyznana, o ile powyższe warunki nie zostały spełnione, szczególnie co do tworzenie pozytywnej atmosfery na meczu.

Końcowa ocena drużyny jest obliczana poprzez zsumowanie punktów za każde kryterium, następnie podzielenie przez maksymalną liczbę punktów i pomnożenie wyniku przez 10. Maksymalna liczba punktów za mecz dla drużyny wynosi co do zasady 40.

Brutalny faul na KrychowiakuBrutalny faul na Krychowiaku Screen/TVP

  
Aplikacja Fotball LIVE
  POBIERZ