Jest efekt rozmów Kulesza - Morawiecki. Prezes PZPN zdradza: Wiele milionów złotych

Aż 300 milionów złotych rocznie może trafić do polskiego sportu dzięki uldze podatkowej dla przedsiębiorców, która zawarta jest w ustawie tzw. "Polski Ład". Jest to efekt rozmów prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z premierem Mateuszem Morawieckim. - Bardzo się cieszę, że tak szybko udało nam się znaleźć konkretne rozwiązanie. Wierzę, że uda się w ten sposób pozyskać dla piłki wiele milionów złotych - przyznał Sport.pl Kulesza.

- W #PolskiŁad znalazła się nowa ulga dla przedsiębiorców, którzy przeznaczają pieniądze na sport. Wraz z Premierem Mateuszem Morawieckim wypracowaliśmy systemowe rozwiązanie, które stanie się realną zachętą do zwiększenia nakładów na rozwój piłki, a szczególnie mniejszych, lokalnych klubów - napisał na Twitterze Cezary Kulesza po spotkaniu z premierem, które odbyło się 10 października na Stadionie Narodowym.

Zobacz wideo Kulesza: Dlaczego wygrałem? Trzeba pytać delegatów. Boniek: Polska piłka ma we mnie przyjaciela

To nie było pierwsze spotkanie nowego prezesa PZPN z polskimi władzami. We wrześniu Kulesza spotkał się z premierem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą, którego później gościł na Stadionie Narodowym w trakcie meczu z Albanią. Ponadto były prezes Jagiellonii Białystok miał okazję rozmawiać z władzami Ministerstwa Edukacji Narodowej, a tematem rozmów był sport dzieci i młodzieży, z naciskiem na lekcje wychowania fizycznego.

Koniec z piknikami na meczach reprezentacji. PZPN ma plan. Koniec z piknikami na meczach reprezentacji. PZPN ma plan. "Siatkówki nie przebijemy"

Nawet 300 milionów złotych dla polskiego sportu

Tym razem jednak Cezary Kulesza mógł się pochwalić wymiernymi efektami rozmów, gdyż w zapisach ustawy o zmianie ustawy podatkowej rzeczywiście znalazł się zapis, który może przynieść niemałe korzyści polskiemu sportowi, w tym piłce nożnej. Na czym on polega? Przedsiębiorca, który zdecyduje się przeznaczyć pieniądze na amatorski klub sportowy (w tym akademie), stypendia dla wybitnych sportowców lub organizację imprezy sportowej niebędącej imprezą masową ani komercyjną, będzie mógł połowę tych środków odliczyć od podstawy obliczenia podatku. Oznacza to ni mniej, ni więcej, niższe podatki dla osób i firm, które zdecydują się na takie wsparcie polskiego sportu.

Według portalu Sport.TVP.pl, wyliczenia ekspertów dają nadzieję na to, że nowa ustawa przyniesie polskiemu sportowi dodatkowo aż 300 milionów złotych! Oczywiście, nie chodzi tu jedynie o piłkę nożną, a o wszystkie dyscypliny. Biorąc pod uwagę, że mówimy o najniższym szczeblu sportowej (piłkarskiej) piramidy, mowa o naprawdę poważnym zastrzyku pieniędzy tam, gdzie ich najbardziej w polskim sporcie brakuje.

- Do wyborów na stanowisko prezesa PZPN szedłem z hasłem poszukiwania mechanizmów systemowego zwiększenia nakładów na piłkę. Bardzo się cieszę, że we współpracy z panem premierem tak szybko udało nam się znaleźć konkretne rozwiązanie. Te przepisy są skierowane przede wszystkim do lokalnych społeczności. Mają zachęcać i ułatwiać przeznaczanie środków na małe, lokalne kluby przez przedsiębiorców. Wierzę, że uda się w ten sposób pozyskać dla piłki wiele milionów złotych – przyznał Sport.pl prezes PZPN Cezary Kulesza.

Aktualnie ustawa o zmianach podatkowych została przegłosowana w Sejmie i trafiła do Senatu. Jeśli wszystko pójdzie po myśli jej twórców, nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

Cezary KuleszaPrezes PZPN wyróżnił trzech piłkarzy. "Nie strzelił, ale był bardzo aktywny"

Oto zapisy proponowanych zmian podatkowych, które mogą pozwolić na większe wsparcie sportu amatorskiego w Polsce:

„Art. 26ha. 1. Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,

(…)

2. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2) stypendium sportowego;

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

3. Przez stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej."

Wyjaśnienie pojęcia „klub sportowy" i celów dofinansowania, znajdujące się w ustawie o sporcie:

„Art. 28. 1. Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2, i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub."

Więcej o: