Ruszyła budowa Centrum Górskiego ''Korona Ziemi''

16 czerwca czołowi himalaiści polscy wzięli udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty powstającego w Zawoi pod Babią Górą Centrum Górskiego "Korona Ziemi". Przekazali też memorandum, które włożone zostało do "kapsuły czasu" i wmurowane w fundamenty.

Centrum powstaje u stóp Babiej Góry.  Inwestorami są  gmina Zawoja oraz słowacka firma Tatry Mountain Resorts. Partnerami projektu są: GOPR, Babiogórski Park Narodowy, Salewa, www.zawoja.p l.

- Mam nadzieję, że do Centrum przybywać będą młodzi ludzie z całej Polski, by uczyć się o górach i czerpać z nich inspirację - powiedział podczas uroczystości Tadeusz Chowaniak, wójt gminy Zawoja. Obecna była również wicewójt Alina Kuś oraz przedstawiciel inwestora słowackiego.

W uroczystości poświęcenia fundamentów Centrum wzięli udział wybitni himalaiści i znawcy gór wysokich: Krzysztof Wielicki, Janusz Kurczab, Janusz Majer oraz Leszek Cichy.

- Marzenia są po to, by się spełniały, a fakt, że stoimy na placu budowy, jest na to dowodem - powiedział Krzysztof Wielicki gratulując Bartoszowi Krawczakowi - prezesowi Centrum Górskiego "Korona Ziemi", iż doprowadził swoją wizję do realizacji.

Kamień węgielny został przyniesiony przez pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego z Babiej Góry. Wmurowaniu kamienia węgielnego towarzyszyło wmurowanie w fundamenty "kapsuły czasu" z przesłaniem dla ludzi gór. Rolę kapsuły czasu pełnił termos, do którego włożono memorandum autorstwa Janusza Kurczaba, pod którym podpisali się polscy himalaiści.

Misją Centrum będzie przedstawienie zagadnień z dziedziny geografii, geologii, etnografii, a także turystyki wysokogórskiej z naciskiem na dokonania naszych rodaków w tej dziedzinie. Dzięki Centrum otrzymamy możliwość obcowania z tymi zagadnieniami, a zwiedzający będzie miał możliwość aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu własnych poglądów a także zdobywaniu wiedzy. Centrum będzie kładło nacisk na obsługę "zielonych szkół" i wycieczek szkolnych. Misją Centrum Górskiego Korona Ziemi będzie edukacja górska związana z przyrodą, geografią oraz kulturą górską i historią himalaizmu. Centrum Górskie Korona Ziemi ma stać się miejscem spotkań wybitnych postaci, których dokonania zapisały się na trwałe w historii himalaizmu. A odbiorcą tej jakże ciekawej i ważnej dla nas - Polaków - wiedzy, ma być przede wszystkim młode pokolenie.

Centrum będzie niezwykłą ofertą dla wycieczek szkolnych, rodzin z dziećmi, młodzieży - wszystkich, których interesuje świat, góry, przyroda, himalaizm i niebagatelna rola naszych rodaków w historię ich zdobywania. Centrum nie będzie "sztywnym" muzeum. Multimedia oraz najnowocześniejsze technologie zagwarantują interaktywny charakter Centrum, w którym będzie można bawić się, uczyć i poznawać.

Wraz z budową Centrum rozpoczęła działalność Fundacja Narodowe Centrum Górskie. Będzie ona zrzeszać największych znawców gór, a jej głównym celem będzie założenie i prowadzenie największego archiwum górskiego w Europie, gromadzącego pamiątki górskie od map, książek elementy wyposażenia wyprawowego i górskiego. Cele Fundacji to także szerzenie wiedzy o osiągnięciach, postawach życiowych i sportowych himalaistów, którzy zginęli w górach wysokich, upamiętnienie sylwetek i poczynań działaczy alpinizmu i himalaizmu polskiego, wspieranie środowiska himalaistów, alpinistów, taterników i podróżników.

Początek działalności Centrum Górskiego Korona Ziemi planowane jest już jesienią.