Mistrzostwa Europy we wspinaczce drzewnej. ''Chirurgowie drzew'' w akcji

Impreza odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia 2014 r. w Parku w Świerklańcu k. Tarnowskich Gór.

Federacja Arborystów Polskich (FAP) to pozarządowa organizacja zrzeszająca teoretyków i praktyków pracujących na rzecz ładu przyrodniczego i ochrony drzew. Arboryści bywają także nazywani "chirurgami drzew", gdyż pielęgnują pojedyncze drzewa metodą alpinistyczną, nie używając przy tym ciężkich sprzętów i wykonują takie zabiegi jak: prześwietlanie koron drzew, cięcia pielęgnacyjne czy usuwanie niebezpiecznych konarów.

Arboryści dbają nie tylko o zdrowie drzew, od nich może zależeć nasze bezpieczeństwo. Stare drzewa w parkach oraz w innych gęsto zaludnionych terenach trzeba odpowiednio pielęgnować, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Zawód arborysty wymaga odpowiedniej kondycji fizycznej, sprawności oraz koncentracji, a że praca na wysokości pobudza wydzielanie adrenaliny, arboryści spotykają się regularnie podczas widowiskowych zawodów.

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane po raz pierwszy w Polsce, a weźmie w nich udział ponad 70 zawodników z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Na mistrzostwa składa się pięć konkurencji i pokazy mistrzowskie.

Są to :

- Throwline - instalacja liny

- Footlock - wspinaczka po linie

- Speedclimb - wspinaczka na czas

- Workclimb - praca w koronie drzew

- Aerial Rescue - ratownictwo

- Master - konkurencja Mistrzów

Harmonogram

30.08. sobota

8:00 - 17:00 rozegranie poszczególnych konkurencji mistrzostw

31.08. niedziela

8:30 - 15:00 c.d. mistrzostw

16:30 - ogłoszenie wyników

Krótki film z zeszłorocznych mistrzostw:

 

SYMULACJA PRACY

Symulacja Pracy sprawdza zdolność poruszania się po drzewie z wykorzystaniem liny i uprzęży. Konfiguracja konkurencji powinna być tak sama zarówno dla mężczyzn, jaki kobiet. Każdy zawodnik zaczyna z określonego miejsca na drzewie i ma za zadanie dotarcie do pięciu stacji rozmieszczonych na drzewie, wykonując na nich określone zadania. Wszystkie stacje są wyposażone w dzwonek (lub trąbkę), którego zawodnik musi użyć przed przemieszczeniem się do następnej. Na każdej ze stacji zawodnik dostaje punkty, za wykonanie wyznaczonego zadania i zadzwonienie dzwonkiem (lub trąbką), w zależności od stacji, dotknięcie piłą, tyczką lub ręką. Na niektórych stacjach zawodnik może otrzymać bonusowe punkty za wykonanie dodatkowych zadań.

Zawodnicy w tej konkurencji są ograniczeni limitem czasowym (dla mężczyzn wynosi 5 minut, a dla kobiet 7 minut) na ukończenie wspinania.

RATOWANIE OFIARY

Ratowanie ofiary to konkurencja z pomiarem czasu, która sprawdza umiejętności zawodnika we wspinaniu się i bezpiecznym opuszczeniu wspinacza, który nie jest w stanie opuścić drzewa bez pomocy. Miejsce i sprzęt w konkurencji jest taki sam dla mężczyzn i kobiet. Sędzia główny konkurencji przed rozpoczęciem przedstawi zawodnikom sytuację, w jakiej znajduje się wspinacz (będący w rzeczywistości manekinem). Podczas tego wprowadzenia dostaną oni formularz przedstawiający, w jakim stanie znajduje się poszkodowany. Zawodnicy muszą przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa z oddali, przed rozpoczęciem wspinania i naoczną ocenę obrażeń oraz użyć odpowiednich technik zapewniających nie pogorszenie stanu poszkodowanego. Powinien on być opuszczony tak bezpiecznie, ostrożnie i sprawnie jak to tylko możliwe. Zawodnik, jako pierwsza osoba na miejscu wypadku, musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie terenu i poinformować służby ratunkowe.

W chwili wchodzenia zawodnika na drzewo, przybywa ratownik medyczny. Informuje on okonieczności opuszczenia ofiary na ziemie, aby mógł on rozpocząć udzielanie pomocy.

Ratownik nie posiada ani sprzętu ani stosownego przeszkolenia pozwalającego na pomoc w opuszczaniu poszkodowanego. Przed rozpoczęciem konkurencji ratownik medyczny zostanie przedstawiony przez sędziego głównego konkurencji, w trakcie jej trwania, zawodnik może się komunikować tylko z wyznaczonym ratownikiem.

Scenariusz zdarzenia będzie przedstawiony zawodnikom przed startem. Patrz dodatek 3

Przykładowe scenariusze zdarzeń. Poszkodowany znajduje się w uprzęży na regulowanej linie wspinaczkowej na wysokości ok.6 do 7.5 metra nad ziemią. Zawodnik musi wspiąć się po wcześniej powieszonej linie znajdującej się w odległości ok. 4.5 do 6 metrów od poszkodowanego. Mężczyźni mają 5 minut na ukończenie zadania, kobiety 7 minut.

RZUT RZUTKĄ

Rzut rzutką jest konkurencją z pomiarem czasu, która sprawdza umiejętność zawodnika do precyzyjnego umieszczenia rzutki do rzucania i liny wspinaczkowej na drzewie w punkcie około 10 do 20 metrów nad ziemią. Zawodnicy próbują trafić rzutką w dwa z ośmiu celów. Wszystkie cele mogą się znajdować na jednym drzewie po cztery z dwóch stron lub na kilku drzewach o ile będą one w dwóch oddzielnych grupach po cztery cele. Cele są warte 10, 7, 5 i 3 punkty odpowiednio do trudności rzutu. Każdy zawodnik ma prawo do nieograniczonej ilości rzutów w ciągu 6 minut, ale dostaje punkty tylko za dwa cele po jednym z grupy. Można operować rzutką do rzucania po zarzuceniu jej na drzewo, można w tym celu także łączyć kilka rzutek lub lin wspinaczkowych. Rzut uznaje się za poprawnie wykonany tylko, jeżeli lina (linka od rzutki, lina wspinaczkowa) jest odizolowana w obszarze celu i jej końce dotykają ziemi. Pomiędzy żyłami nie mogą znajdować się żadne gałęzie.("dotykają ziemi" - oba końce liny muszą być w zasięgu rąk zawodnika, który stoi na ziemi) Dodatkowe punkty można otrzymać za zainstalowanie liny wspinaczkowej w jednym z celów w każdej grupie. Lina wspinaczkowa musi być przeciągnięta przez cel tak, aby obydwa końce dotykały ziemi.

Ilość dodatkowych punktów zależy od trudności rzutu. Zainstalowanie liny w celu za 10 punktów, dostaje się 5 dodatkowych, w celu za 7 punktów, dostaje się 4 dodatkowe, w celu za 5 - 3, w celu za 3 - 2.

UBEZPIECZONA WSPINACZKA NA CZAS

Wspinaczka na czas, jest konkurencją sprawdzająca umiejętność zawodnika we wspinaniu się po drzewie, z ziemi, do punktu znajdującego się około 18 metrów nad ziemią. W konkurencji tej jest liczony czas, wygrywa ten zawodnik, który dotrze i zadzwoni dzwonkiem znajdującym się na końcu drogi w najkrótszym czasie. Na drzewie może znajdować się więcej niż jeden dzwonek, lub w celu wymuszenia na zawodniku pokonania określonej drogi, zawodnik musi zadzwonić wszystkimi dzwonkami.

FOOTLOCK

Footlock jest konkurencją sprawdzającą zdolność zawodnika do pionowego przemieszczania się na drzewo, wykorzystując węzeł Prusika lub inny zatwierdzony węzeł chroniący przed upadkiem z wysokości i technikę wspinania się footlockiem po podwójnej linie wspinaczkowej. Mężczyźni muszą się wspiąć na wysokość 15 metrów, kobiety na 12 metrów. Końcowy dzwonek powinien być zamontowany w odległości 38 cm licząc poziomo od liny wspinaczkowej. Podczas wspinania nie wolno używać żadnych przyrządów mechanicznych. W trakcie konkurencji będzie mierzony czas, jego limit to 60 sekund, zawodnik z najmniejszym czasem wygrywa.

KONKURENCJA MISTRZÓW

Konkurencja Mistrzów jest finałową konkurencją mistrzostw. Najlepsi mężczyźni i kobiety z poprzednich konkurencji, przechodzą do pojedynku mistrzów, aby walczyć o tytuł. Został on zaplanowany tak, aby ocenić ogólną wydajność i umiejętności w posługiwaniu się liną i uprzężą na drzewie. Zawodnicy są oceniani pod kątem znajomości i wprawy w posługiwaniu się rożnymi technikami wspinaczkowymi, sprzętem, poruszaniu się po drzewie i bezpieczeństwie pracy. Na sygnał "go" sędziego głównego konkurencji, zawodnik wchodzi na wyznaczony teren pracy, przeprowadza wizualną inspekcję drzewa i instaluje wszelki niezbędny sprzęt wspinaczkowy. Następnie przechodzi przez trzy lub cztery stacje robocze na drzewie. Sędziowie mogą dodać dodatkową czwartą stację w celu utrudnienia konkurencji i zwiększenia możliwości oceny umiejętności zawodnika.

W każdej z 3 lub 4 stacji zawodnik musi uderzyć w dzwonek piłą ręczną, aby przejść dalej. Jedna ze stacji będzie wyposażona w ciężarek przymocowany do gałęzi, jeżeli zawodnik zbytnio ją obciąży to uruchomi on dzwonek i nie dostanie żadnych punktów za tą stację. Limit czasowy zostanie ustalony przez sędziów. W konkurencji tej jest mierzony czas, aby ułatwić ocenę wydajności pracy zawodnika, ale nie jest to konkurencja na czas.

Sponsorem Głównym Mistrzostw Europy we Wspinaczce Drzewnej jest STIHL.