Komunikat PZA dotyczący wyprawy weryfikacyjnej do Golden Lunacy

We wtorek 31 lipca 2012 na stronie głównej Polskiego Związku Alpinizmu ukazał się komunikat Zarządu dotyczący wyprawy na Grenlandię, której celem była weryfikacja drogi Golden Lunacy. Prezentujemy treść komunikatu wraz z uzupełnieniem dodanym 3 sierpnia.

Masz zdanie o wyprawie do Golden Lunacy? Podziel się na Facebooku

PZA: komunikat w sprawie wyprawy weryfikacyjnej do Golden Lunacy

W dniu 18 lipca 2012 roku na Grenlandię wyruszyła wyprawa PZA w składzie: Marcin Księżak, Jan Kuczera, Alek Barszczewski, której głównym celem jest powtórzenie drogi Golden Lunacy.

Wyprawa korzysta z materiałów przygotowanych przez zespół roboczy, powołany przez Zarząd PZA i działający w składzie: Janusz Majer, Miłosz Jodłowski, Jacek Fluder. Zadaniem zespołu było zebranie i analiza dokumentacji związanej z drogą Golden Lunacy. Zespół otrzymał od autorów drogi informacje potrzebne do jej przejścia oraz odnalezienia punktów asekuracyjnych.

Zarząd PZA postanowił nie udostępniać informacji nadesłanych przez wyprawę do czasu jej powrotu i analizy całości zebranego materiału. Zarząd PZA dokłada wszelkich starań, aby wyjaśnić wątpliwości związane z rzetelnością wyceny oraz przedstawionych trudności drogi. Niniejszym prosimy całe środowisko wspinaczy o zaufanie i cierpliwość.

Z taternickim pozdrowieniem,

Zarząd PZA

Uzupełnienie komunikatu dodane 3 sierpnia 2012:

Zespół roboczy ds. Golden Lunacy otrzymał ze strony Kolegi Davida Kaszlikowskiego materiały, które pozwalają na skuteczne nawigowanie w terenie i odszukanie samej drogi oraz pozostawionych w 2007 r. punktów asekuracyjnych. W związku z tym Zarząd PZA jest zaskoczony publikacją, w której Kolega David Kaszlikowski twierdzi, ze nie był informowany o wyprawie i nie mógł przekazać PZA swoich opracowań.

Informujemy również, że materiał zdjęciowy jest jednym z elementów przygotowanej przez członków Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej PZA listy zadań i hipotez, uzupełniającej materiały przekazane przez zespół roboczy. Zestawienie to zostało przekazane przez Zarząd PZA składowi wyprawy właśnie po to, by ten jednoznacznie wyjaśnił w terenie wszelkie hipotezy i wątpliwości. PZA nie traktuje tego materiału zdjęciowego jako dowodu w sprawie, a jedynie jako materiał obrazujący jedną z hipotez, do wyjaśnienia w trakcie powtórzenia drogi.

Wspomniane zdjęcie zostało opublikowane jeszcze w ubiegłym roku na jednym z publicznych forów internetowych. Przypisywanie autorstwa tego zestawienia Kol. Arturowi Paszczakowi jest chybione.

Piotr Xięski

Komentarz Davida Kaszlikowskiego do komunikatu PZA w sprawie Golden Lunacy!