Negocjacje w sprawie wspinaczki w rezerwatach Jury Północnej

Czy rezerwaty "Parkowe", "Sokole Góry" i "Ostrężnik" będą otwarte dla wspinaczy. Ta kwestia została poruszona przez fundację "Nasze Skały" na spotkaniu dotyczącym wspinania i eksploracji jaskiń na terenach chronionych Jury Północnej.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciele Polskiego Związku Alpinizmu, Komisji Taternictwa Jaskiniowego i Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały".

Ze strony fundacji "Nasze Skały" w sympozjum wzięli udział Włodzimierz Porębski i dr Miłosz Jodłowski.

Podczas spotkania ustalono szczegóły planowanego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącego wspinania w rezerwatach "Parkowe", "Sokole Góry" i "Ostrężnik".

Spotkanie odbyło się 28 października w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.