Puchar Polski we wspinaniu na czas

W dniu 26 września w Warszawie na ścianie The North Face Makak Arena zostanie rozegrana druga edycja Pucharu Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych we wspinaczce na czas - format rekordu.

Organizacja Polski Związek Alpinizmu, Arena Wspinaczkowa Makak Osoba odpowiedzialna: Tomasz Majchrzak, GSM 731 999 149

Uczestnictwo Puchar Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy ukończyli w roku zawodów 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj .

Formularz można wysyłać pocztą tradycyjną do biura PZA lub przekazać delegatowi PZA podczas rejestracji na zawody.

Rejestracja Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego .

Lista zgłoszeń.

Termin przyjmowania zgłoszeń Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 24.09.2015

Nagrody i świadczenia organizatorów Miejsca 1-3: dyplomy i medale

Nagrody finansowe w kategorii seniorów: miejsce 1: 500 zł miejsce 2: 300 zł miejsce 3: 200 zł

Sponsorzy nagród: The North Face, RoboClean, La Sportiva, PolarSport, Mammut, Baton Warszawski, HeartBeat, ClimbOn

Opłata startowa 40 złotych, płatne w biurze zawodów; 60 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez Internet.

Miejsce zawodów The North Face Makak Arena, Warszawa, ul. Palisadowa 20/22

Harmonogram Sobota, 26.09.2015 10:00-11:00 - zapisy i weryfikacja zgłoszeń, 11:20 - ogłoszenie list startowych, 11:30-13:30 - praktyki i eliminacje Pucharu Polski: juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy i młodzieżowcy, 14:00 - finały Pucharu Polski, 15:00 - dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów.

Zawody odbędą się na nieoficjalnych chwytach. System pomiaru czasu PZA.

Noclegi i informacja turystyczna www.warsawtour.pl

Osoby oficjalne Sędzia główny PZA: Maciej Jankowicz