GreenVelo, czyli 2000 km tras rowerowych w Polsce Wschodniej!

28 maja odbyła się konferencja prasowa dotycząca postępów w realizacji jednego z największych rowerowych projektów w Polsce. 5 województw, 1980 km tras rowerowych oraz 24 870 588,44 pln do wydania, czyli GreenVelo - Wschodni Szlak Rowerowy. Termin realizacji przedsięwzięcia - 31 grudnia 2015.

Porozumienie ponad podziałami

Pięć województw potrafiło się porozumieć - mówi Adam Jarubas marszałek Województwa Świętokrzyskiego - i stworzyć spójną koncepcję, dzięki której powstanie nazywany fachowo w branży "produkt turystyczny", czyli kompleksowa i wypromowana oferta wypoczynku dla rowerzystów, oparta o najdłuższą w Polsce trasę, liczącą niemal 2 tysiące kilometrów.

"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" to przedsięwzięcie, jakiego jeszcze w naszym kraju nie było. Równocześnie bowiem ruszają prace w wielkim projekcie infrastrukturalnym, w ramach którego mają powstać same trasy oraz w projekcie promocyjnym, który po zbudowaniu tras będzie je promował jako nowy produkt turystyczny na terenie pięciu województw. Oba przedsięwzięcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Za budowę tras w ramach projektu inwestycyjnego odpowiadają poszczególne urzędy marszałkowskie w Polsce wschodniej, czyli: świętokrzyski, podkarpacki, lubelski, podlaski warmińsko - mazurski, zaś za promocję całej trasy jako produktu, ale też za moduł informacyjny o postępach w realizacji projektu inwestycyjnego odpowiada Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Konsultuje ona wszystkie działania z partnerami w pozostałych regionach.

Ruszyła promocja projektu

- Można oczywiście zadawać nam pytanie, czy już teraz warto promować trasy, które powstaną dopiero w przyszłym roku. Stanowczo stoimy na stanowisku, że warto, właśnie dlatego że po raz pierwszy udało się powiązać projekt inwestycyjny z promocyjnym. Musimy pamiętać, że tak jak prace przy budowie trasy potrwają kilkanaście miesięcy, tak samo długo prace mogą potrwać przy tworzeniu oferty przedsiębiorców, którzy zechcą ten produkt turystyczny komercjalizować. Nie jest zadaniem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (ROT WŚ), ani też samorządów prowadzenie hotelu, restauracji, gospodarstwa agroturystycznego czy wypożyczalni rowerów. To domena prywatnych inwestorów, jacy zechcą skorzystać na tym, że regiony wybudują trasę, zaś ROT WŚ ją wypromuje. Aby jednak prywatny kapitał mógł zainwestować w komercyjną infrastrukturę, musi o tym wiedzieć odpowiednio wcześniej. Proces inwestycyjny, uzyskiwanie decyzji administracyjnych, projektowanie czy wreszcie sama budowa, będzie trwała co najmniej tyle samo, co budowa tras, stąd równocześnie rozpoczynamy projekt promocyjny - dodaje kierownik projektu Grzegorz Szczęsny.

- Działania w projekcie promocyjnym rozpoczynamy praktycznie równolegle z działaniami w projekcie infrastrukturalnym. To zamierzona korelacja. Tak jak proces inwestycyjny, prowadzony przez urzędy marszałkowskie, musi potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy, tak samo musi potrwać proces inwestycyjny u przedsiębiorców, którzy wzdłuż trasy chcą stworzyć nowe miejsca pracy, rozbudować hotele, motele, restauracje, uruchomić wypożyczalnie rowerów, gospodarstwa agroturystyczne itp. Inwestorzy muszą otrzymywać informacje na temat postępu prac inwestycyjnych na bieżąco, aby równie na bieżąco prowadzić swoje działania. Dzięki temu w roku 2015, a najpóźniej w IV kwartale 2015 roku powinniśmy osiągnąć pełny efekt synergii, na który złożą się zakończone inwestycje urzędów marszałkowskich, zrealizowana kampania reklamowa trasy rowerowej jako produktu turystycznego oraz zakończone inwestycje podmiotów prywatnych - mówi Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, która realizuje projekt promocyjny jako partner wykonawczy.

2000 km tras - szkielet i ości

Projekt promocyjny, realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego ma zadanie spopularyzować trasę rowerową, która będzie biegła przez pięć województw Polski Wschodniej, czyli zaczynając "od góry" mapy: Warmińsko - Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie oraz Świętokrzyskie. Cała trasa, która będzie funkcjonować pod nazwą "Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo" , liczy dokładnie 1980 kilometrów i w przyszłym roku będzie najdłuższą trasą rowerową w Polsce. Biegnie przez niezwykle zróżnicowane tereny o bogatych walorach przyrodniczych, począwszy od mazurskich jezior, a na Górach Świętokrzyskich kończąc. Trasa przygotowywana jest na zasadzie szkieletu oraz tzw. ości, czyli odnóg, w postaci szlaków turystycznych, które będą prowadzić do kolejnych atrakcji turystycznych.

Czytelne oznakowanie ważniejsze od asfaltu

Trasę buduje pięć województw. Będzie ona miała spójne oznakowanie oraz jednakowe standardy nawierzchni. Podczas badań prowadzonych na potrzeby strategii promocji uzyskano komunikat od większości potencjalnych użytkowników, że największym walorem trasy dla nich wcale nie będzie jednolita asfaltowa nawierzchnia. O wiele większe znaczenie ma bezpieczeństwo, jednolite precyzyjne oznakowanie, infrastruktura dla rowerzystów, usługi dodatkowe na trasie oraz czytelny portal internetowy, bogaty w opisy i zdjęcia. Dlatego trasa będzie prowadzić czasem drogą asfaltową, ale czasem też leśnym duktem.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje również przebudowę kluczowych skrzyżowań, adaptację obiektów mostowych oraz budowę nowych kładek nad rzekami. Wzdłuż całej trasy uruchomionych zostanie ponad 220 miejsc wypoczynkowych tzw. Miejsc Obsługi Rowerzystów oraz sieć kilkuset certyfikowanych i odpowiednio oznakowanych kwater - Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Specjalnie na potrzeby oznakowania tej trasy oraz kolejnych rowerowych inwestycji w Polsce wprowadzono nawet nowe znaki drogowe. Trasa wyznacza więc nowe standardy w całej Polsce. Budowa poszczególnych odcinków właśnie rusza. Ogłaszane i rozstrzygane są kolejne przetargi na tę inwestycję. Rusza też projekt promocyjny, w ramach którego całą drogę przejechał najpierw audytor, wszystko opisując i fotografując. Jego relację z trasy można znaleźć na stronie www.greenvelo.pl . Strona ta będzie systematycznie rozbudowywana, zaś w zakładce dla prasy zaczną się tam pojawiać komunikaty informujące o postępie prac w projekcie inwestycyjnym oraz projekcie promocyjnym.

GreenVelo w liczbach:

24 870 588,44 pln łączna wartość projektu

1980 km tras

220 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)

130 kluczowych skrzyżowań z drogami o znacznym natężeniu ruchu

80 obiektów mostowych - budowa/przebudowa/adaptacja - w tym 18 nowych obiektów

5 Parków Narodowych i 15 Parków Krajobrazowych przez które przebiega trasa

26 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków oraz 36 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk - ok. 615 km (31% długości całej trasy)

ok. 580 km przez obszary leśne (29% długości trasy)

ponad 180 km przez doliny rzek (9% długości trasy)

ponad 70 km przez wały przeciwpowodziowe i nieczynne nasypy kolejowe (3% długości trasy)

    Adres strony internetowej projektu: www.greenvelo.pl

    Więcej o: