Piąta Masa na Autyzm już w maju

Piąty Społeczny Rajd Rowerowy na Rzecz Osób z Autyzmem ?Masa na Autyzm? odbędzie się w sobotę 21 maja. Peleton rowerzystów wyruszy z centrum Warszawy, aby zamanifestować chęć pomocy osobom z autyzmem. Za każdy kilometr, przejechany przez jednego uczestnika rajdu, Fundacja Orange przekaże środki finansowe na rzecz osób z autyzmem. Zebrane w ten sposób fundusze sfinansują rozwój wczesnej diagnostyki oraz intensywną terapię osób z autyzmem, prowadzoną w placówkach Fundacji Synapsis.

Masa na Autyzm to społeczny rajd rowerowy, w którym bierze udział kilka tysięcy Logo 5 Masy na AutyzmLogo 5 Masy na Autyzm rys. Masa na Autyzm warszawiaków nie tylko na rowerach, ale również na rolkach, wrotkach, deskorolkach i innych pojazdach napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni. Uczestnicy jadąc przez centrum stolicy, manifestują swoja solidarność z osobami z autyzmem, zwracając tym samym uwagę na potrzebę promowania problematyki autyzmu w naszym kraju. Celem rajdu jest zwiększanie wiedzy na temat autyzmu oraz włączenie społeczne osób z autyzmem. Udział w rajdzie jest bezpłatny, konieczna jest natomiast rejestracja (będzie możliwa przed startem).

W czterech dotychczasowych edycjach Masy na Autyzm wzięło udział ponad 5 000 osób. Fundacji Synapsis udało się zgromadzić w ten sposób środki w wysokości 364 000 zł. Koszty te w całości przeznaczone zostały na pomoc osobom z autyzmem. Masa na Autyzm jest wydarzeniem wyjątkowym, skupiającym rzesze warszawiaków wokół problemów osób dotkniętych autyzmem. Jedziemy wspólnie z tymi osobami przez Warszawę i zarówno symbolicznie jak i realnie "włączamy" je do społeczeństwa. A przy tym świetnie się bawimy - zachęca do udziały w rajdzie Michał Wroniszewski, prezes Fundacji Synapsis.

Masie na Autyzm towarzyszą zwykle inne wydarzenia, w tym warsztaty dla najmłodszych, konkursy i koncerty. Zeszłoroczny Rajd uatrakcyjnił występ zespołów The Electric Lemons oraz Wilson Square. Również i na tegorocznej Masie organizatorzy przewidują występ młodych artystów.

Rajd organizowany jest przez Fundację Synapsis oraz wolontariuszy Warszawskiej Masy Krytycznej dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Fundacja Orange. Rajd wspiera również Fundacja BGŻ. Tegoroczna edycja Masy na Autyzm będzie częścią cyklu "Polska na Rowery", organizowanego przez Grupę Agory.

O autyzmie

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. ONZ uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS. Nie leczony może być przyczyną ciężkiej niepełnosprawności.

Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym. I alarmują, że dzieci z autyzmem każdego roku będzie przybywać. Według światowych badań epidemiologicznych wskaźnik występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu sięga nawet 6-7 osób na 1000. Szacuje się, że w Polsce na 10 tys. narodzin przypada 20 dzieci dotkniętych tą niepełnosprawnością. Niestety poziom świadomości społecznej na temat tej niepełnosprawności jest wciąż bardzo niski.

Niewielka wiedza społeczeństwa o powszechności występowania autyzmu i jego wczesnych objawów oraz nieprawdziwe przekonania głoszące, iż autyzm jest rzadkością i można z niego wyrosnąć powodują opóźnienie w podejmowaniu przez rodziców małych dzieci decyzji o poszukiwaniu pomocy. Ponadto funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy, jak np. że osoby z autyzmem nie mówią; autyzm jest odmianą schizofrenii, chorobą psychiczną nasilają zachowania dyskryminacyjne wobec osób z autyzmem i ich rodzin powodując ich postępujące wykluczenie społeczne.

Wczesna diagnoza w przypadku autyzmu ma kluczowe znaczenie.

* Fundacja Synapsis istnieje od 1989 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Niesiemy profesjonalną pomoc dzieciom, osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzicom. Prowadzimy ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji a także przedszkole dla dzieci z autyzmem oraz przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem. Terapia i rozwój osób dotkniętych autyzmem są możliwe m.in. dzięki hojności sponsorów i darczyńców oraz wpłatom 1% podatku.

Więcej rowerowych wydarzeń znajdziesz w naszym kalendarzu imprez .

Zobacz też inne imprezy rowerowe w naszym KALENDARZU IMPREZ .

Więcej o: