Polacy wybierają e-bike'a zamiast tradycyjnego roweru?

Badanie TNS Polska wykazało, że 74% Polaków wybrałoby rower ze wspomaganiem elektrycznym zamiast roweru tradycyjnego. Wśród najważniejszych powodów chęci przesiadki na e-bike Polacy wymieniają wygodę, szybkość oraz brak konieczności przebierania się.

 Najważniejsze wnioski z badania:

.        78% kobiet i 81% mężczyzn odpowiedziało, że e-bike zapewnia przede wszystkim swobodę;

.        dla 65% kobiet oraz 49% mężczyzn ważna jest możliwość poprawy kondycji;

.        obok poczucia swobody, najważniejsze dla mężczyzn jest unikanie tłoku oraz możliwość przebywania na świeżym powietrzu (po 65%);

.        ważnym czynnikiem dla obu płci jest ekologiczność e-bike’ów (62% kobiet i 61% mężczyzn).

Ponadto TNS zbadał również preferencje Polaków dotyczące transportu publicznego. Badanie wykazało, że 85% Polaków wybrałoby e-bike zamiast transportu publicznego. Znaczna większość badanych (83%) odpowiada, że ma dosyć frustrującego czekania na przystankach oraz konieczności sprawdzania rozkładów jazdy np. autobusów miejskich. Natomiast 63% badanych chciałoby uniknąć nieprzyjemnego tłoku w komunikacji publicznej. Dla 61% ankietowanych ważna jest również ekologiczność roweru, który nie produkuje spalin, w przeciwieństwie do większości autobusów. Dla 60% powodem do wyboru e-bike’a zamiast komunikacji publicznej jest możliwość poprawy stanu zdrowia dzięki przebywaniu na świeżym powietrzu. Dla 57% respondentów argumentem przemawiającym za wyborem e-bike’a jest znacząca poprawa kondycji fizycznej.

„E-bike to rower, który pozwala „wyrównać” szanse w rodzinnym wyjeździe, pomiędzy członkami rodziny o lepszej i słabszej kondycji. Dzięki temu możemy spędzić wspólne chwile z bliskimi, dbając wspólnie o kondycję fizyczną i rozwijając nasze rodzinne relacje. Ekologia? Oczywiście. Pomimo stosowania baterii o dużej mocy, należy pamiętać z drugiej strony o ich długiej żywotności i niegenerowaniu przez e-bike spalin oraz dokuczliwego miejskiego hałasu.” – dodaje Dariusz Borowiak z Shimano Polska.

TNS zbadał nie tylko stosunek do rowerów wspomaganych elektrycznie, ale także generalnie – do jazdy rowerem. Polacy najczęściej jeżdżą na rowerze w celach rekreacyjnych. Co trzeci Polak jeździ w tym celu na rowerze codziennie lub prawie codziennie. 28% Polaków wykorzystuje rower w innym celu, np. do jeżdżenia na zakupy, a 24% do pracy lub szkoły. Większość Polaków deklaruje, że byliby skłonni do częstszego korzystania z roweru, gdyby została rozbudowana infrastruktura rowerowa.

Kolejną zachętą do korzystania z roweru jest dla Polaków poprawa bezpieczeństwa na drogach (46%). Nieco mniej Polaków przyznaje, że zdecydowaliby się na częstszą jazdę rowerem, gdyby nie zmęczenie po pokonanej trasie, konieczność przebierania się, czy wzięcia prysznica (38%). 35% wybrałoby rower, gdyby poruszanie się na nim nie było takie czasochłonne, 34% ankietowanych przekonałoby zapewnienie lepszych warunków parkowania rowerów w miejscu pracy/edukacji, a 32% badanych jeździło by rowerem, gdyby otrzymali dopłatę na jego zakup lub gdyby istniał dodatek finansowy dla osób dojeżdżających do pracy rowerem (27%). W najmniejszym stopniu Polacy zwiększyliby częstotliwość korzystania z roweru pod wpływem kampanii informacyjno-edukacyjnych w mediach (6%).

Więcej o: