Karta rowerowa dla dorosłych rowerzystów nie posiadających prawa jazdy

Do tej pory obowiązek posiadania karty rowerowej podczas poruszania się rowerem po drogach publicznych spoczywał na osobach, które nie ukończyły 18 roku życia. Niebawem ma się to zmienić...

"Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje pakiet kompleksowych rozwiązań, które mają pozwolić na zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów. Wprowadzenie wymogu posiadania karty rowerowej dla osób nie mających prawa jazdy jest jedną z takich koncepcji, która ma zagwarantować zwiększenie znajomości przepisów ruchu drogowego wśród tej grupy użytkowników dróg, a tym samym przyczynić się do poprawy jej bezpieczeństwa" - możemy przeczytać na oficjalnej stronie ministerstwa .

Będę chciał użyć wszelkich dostępnych narzędzi prawnych i edukacyjnych, które zagwarantują, że rowerzyści poruszający się po drogach publicznych będą kompleksowo znali przepisy ruchu drogowego, co potwierdzi np. egzamin na kartę rowerową. Muszą oni mieć przekonanie, że warto je przestrzegać dla zagwarantowania sobie i innym bezpieczeństwa na drodze. Wielu rowerzystów to również kierowcy, którzy ze względu na nabyte wcześniej prawo jazdy posiadają już wiedzę o tym, jakie zachowania uczestników ruchu drogowego są niebezpieczne i jakie przepisy obowiązują na drodze. Warto w taką wiedzę wyposażyć również tych, którzy nigdy takich uprawnień nie mieli, a poruszają się rowerem - mówi minister Andrzej Adamczyk.

Zmiany podyktowane są kwestiami naszego bezpieczeństwa i dużym odsetkiem wypadków z udziałem rowerzystów.

Rada Ministrów po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu sprawozdania Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r.", rozpocznie proces zmian w przepisach dotyczących m.in. rowerzystów.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.