Rowerem w miasta: Jak przegrywać, to w dobrej lidze - Wrocław vs. Rio

Wybory samorządowe 2014 roku zaowocowały w jednym z czołowych rowerowych miast naszego kraju - Wrocławiu - zobowiązaniem czołowych decydentów miasta do ubiegania się o prawo do pełnienia roli gospodarza międzynarodowej konferencji planowania rowerowego Velo-city w roku 2018

Warto przypomnieć, że na przełomie lutego i marca br. kolejna edycja tej konferencji odbędzie się w stolicy Tajwanu - Taipei, a w roku przyszłym trafi do konsorcjum dwóch miast holenderskich: Arnhem i Nijmegen. Wyjazd na Tajwan raczej już nie wchodzi w grę, ale warto już w tej chwili uruchomić przygotowania do wyjazdu do Holandii.

Młyny decyzyjne ECF działają z dużym wyprzedzeniem: już teraz wiadomo, że miastem - gospodarzem konferencji w roku 2018 będzie nie Wrocław, ale Rio de Janeiro. Świadczy o tym poniższy komunikat ECF:

"Europejska Federacja Cyklistów (ECF) z przyjemnością informuje, że miastem - gospodarzem międzynarodowej konferencji Velo-city w 2018 roku będzie Rio de Janeiro . Rio, które było gospodarzem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w roku 2014 i będzie gospodarzem igrzysk olimpijskich w lecie bieżącego roku, będzie również gospodarzem dorocznego szczytu ruchu rowerowego ECF Velo-city, największej międzynarodowej konferencji planowania rowerowego na świecie. Organizując konferencję Velo-city 2018 w Rio ECF zamierza istotnie zintensyfikować swoją współpracę z tym miastem należącym do działającej w ramach ECF sieci miast np. 'Cities for Cyclists'. ('Miasta Przyjazne dla Rowerzystów')

Po okresie organizowania konferencji Velo-city poza Europą w Ameryce Północnej, Australii i Azji, Zarząd ECF podjął jednogłośnie decyzję zorganizowania południowoamerykańskiej edycji Velo-city: Rio było naturalnym faworytem - powiedział Prezydent ECF Manfred Neun.

Populacja Rio sięga 6.5 miliona mieszkańców, tym samym miasto to staje się drugim co do wielkości miastem - gospodarzem konferencji Velo-city od czasu zorganizowania analogicznej imprezy w Londynie w 1984 roku. Cechując się bardzo zróżnicowanym środowiskiem geograficznym oraz znacznymi przejawami napięć społecznych i wyzwań urbanistycznych, Rio de Janeiro jest interesującym obszarem tworzenia udogodnień rowerowych sprzyjających rozwojowi zrównoważonej mobilności . Od 2012 roku, Rio świadomie podejmowało szereg wysiłków na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu i ruchu rowerowego. Przejawiały się one w formie budowy wydzielonych z jezdni dróg dla rowerów (np. w ramach realizowanego w centralnych dzielnicach miasta projektu Ciclo Rotas), sieci bezobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych (Bike Rio, w ramach porozumienia partnerskiego z bankiem Itau), oraz opracowanego wspólnie z organizacjami pozarządowymi programu promocji korzystania z rowerów w ciągu najbliższych 10 lat (Vision 2025).

Wszystkie powyższe działania (obok wielu innych) przyczyniły się do uznania Rio za jedno z trzech miast brazylijskich, którym przyznano "Nagrodę Zrównoważonego Transportu" w roku 2015. W roku 2018, świat zjedzie do Rio nie w celu oglądania piłki nożnej czy wyczynów mistrzów olimpijskich, ale w celu pozyskania wiedzy i doświadczeń dotyczących ruchu rowerowego i planowania transportu.

Jestem głęboko przekonany, że Marcio Deslandes, Dyrektor Serii Konferencji ECF Velo-city, będzie odgrywał kluczową rolę w wypracowywaniu odpowiedniej kompozycji tematów ważnych w skali międzynarodowej i dla całej Brazylii, ponieważ wychował się w Rio i zapewni odpowiedni przepływ pomysłów między naszym stowarzyszeniem i władzami miasta - stwierdził Sekretarz Generalny ECF Dr. Bernhard Ensink.

Cele, które ECF zamierza osiągnąć w Rio są następujące:

- Wyeksponowanie wiodącej roli Rio w Brazylii i Ameryce Południowej w promowaniu ruchu rowerowego jako elementu strategii włączania społecznego oraz przekształcania miasta w miasto bardziej zrównoważone i przyjazne mieszkańcom .

- Stworzenie w Rio platformy spotkania najlepszych ekspertów i przykładów najlepszych praktyk ze wszystkich stron świata tak, aby skonfrontować wiedzę, umiejętności i źródła inspiracji ze wszystkich kontynentów z doświadczeniami pozyskanymi w Ameryce Południowej i Brazylii.

- Przyczynić się do wypromowania, w skali światowej, strategii prowadzących do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ , porozumienia COP21 oraz celów rozwoju miast, które będą dyskutowane na konferencji ONZ Habitat III przez tworzenie polityk sprzyjających rozwojowi ruchu rowerowego we wszystkich krajach.

Jeśli Wrocław, lub jakiekolwiek inne polskie miasto zechce grać w takiej lidze, warto mieć świadomość, że sukces przyjdzie wyłącznie wtedy, gdy zostanie odpowiednio przygotowany. Żeby wejść do gry, trzeba przede wszystkim zacząć grać: bez wysłania dwuosobowej choćby delegacji do Arnhem - Nijmegen w 2017 roku szanse pomyślnego ubiegania się o prawo do organizowania konferencji w roku 2020 czy 2021 przez jakiekolwiek miasto Polski - podobno kraju dobrej zmiany - będą równe zeru.

Więcej o:
Copyright © Agora SA