Rowerem w miasta: Międzynarodowa Konferencja Rowerowa Velo-city

Stolica Tajwanu - Taipei, będzie od 27 lutego do 1 marca przyszłego roku gospodarzem międzynarodowej konferencji rowerowej Velo-city Global 2016. Możliwość rejestrowania zamiaru uczestniczenia w niej dostępna jest już od 1 sierpnia bieżącego roku. Zgłaszający chęć uczestnictwa przed 30 listopada br. uzyskają zniżkę w opłacie konferencyjnej. Ogłoszono także możliwość zgłaszania propozycji referatów (call for papers)- ważną do 18 września br.

Konferencja Velo-city jest światową platformą entuzjastów jazdy rowerem mającą na celu wzmożenie procesu poprawy jakości planowania miast i infrastruktury rowerowej służącej codziennym użytkownikom rowerów. Hasłem przewodnim Velo-city Global 2016 jest "Ewolucja rowerowania" ("Evolution of Cycling"), jej celem jest stworzenie platformy wymiany opinii i wyników badań tego, jak rowery wpływają na warunki życia ludzi, na miasta i na środowisko.

Pomyślana jako radosna impreza poszerzająca wyobraźnię konferencja oferuje szeroką paletę przejazdów rowerowych, festiwali, pokazów (Taipei Cycle Show), oraz wystawę wzornictwa rowerów i produktów związanych z nimi. Organizatorzy zamierzają oczarować uczestników konferencji artystycznym klimatem panującym w mieście, jako że Taipei będzie w 2016 roku także Światową Stolicą Designu.

Miasto Taipei - gospodarz konferencji, zaprasza entuzjastów korzystania z rowerów we wszelkich formach na konferencję Velo-city Global 2016 by przedstawili tam swoje badania lub efekty działań międzynarodowej widowni. Velo-city gromadzi wszystkich interesariuszy, stwarzając wyjątkową okazję do spotkania i nawiązania kontaktów w celu rozwijania projektów, uzyskania wartościowych informacji zwrotnych i stworzenia nowych sieci współpracy.

Apel o nadsyłanie referatów sugeruje skupienie uwagi na pięciu następujących obszarach tematycznych: przekształcanie miast, zmieniające się style życia, przyjazna środowisku, zrównoważona gospodarka, dzielące się dobrami społeczeństwo oraz design w ruchu. Organizatorzy przyjmują wszystkie abstrakty, które dotyczą opracowań mieszczących się w wymienionych obszarach tematycznych i prezentują doświadczenia autorów, innowacje oraz/ lub oryginalny wgląd w problematykę rowerową.

Więcej szczegółów można uzyskać wchodząc na stronę internetową planowanej imprezy: http://www.velo-city2016.com/index.php/en/

Jeśli wyjazd do Taipei wydaje się znajdować poza zasięgiem wyobraźni, warto przygotować się do udziału w kolejnej imprezie planowanej w roku 2017 w Arnhem - Nijmegen. Przyjazd grupy promotorów rowerowania z Polski  mógłby nawiązywać do pamiętnego desantu Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego w roku 1944 - nie będzie się to tym razem wiązało z problemem pokonania jednego mostu za daleko

dr Piotr Kuropatwińskidr Piotr Kuropatwiński Roman Jocher

Dr Piotr Kuropatwiński, od wiosny 2010 roku wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów, pracuje w charakterze starszego wykładowcy w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1999 roku uczestniczy lub inicjuje i współorganizuje szereg inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia w wybranych miastach i gminach Pomorza (w tym oczywiście w Gdańsku), traktując rozwój komunikacji rowerowej nie jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie rozwoju regionu. Najpełniej dał temu wyraz w "Zielonej Księdze": "Koncepcji rozwoju systemu komunikacji rowerowej województwa pomorskiego" dostępnej m.in. na stronie internetowej Pomorskiego Stowarzyszenia 'Wspólna Europa' . W 2010 roku wraz z zespołem PSWE opracował założenia Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej, podpisanej przez przedstawicieli kilkunastu gmin i miast Pomorza i innych regionów kraju - stanowi ona fundament powstałej w kolejnym roku Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA) - organizacji zrzeszających innowacyjnie myślące o sprawach rozwoju lokalnego samorządy lokalne. W odróżnieniu od wielu promotorów roweru główną uwagę kieruje na pokazywanie zalet rozwoju ruchu rowerowego, który odbywa się, a także może i ma prawo odbywać się bezpiecznie i komfortowo na zwykłej sieci ulicznej, a nie tylko i nie głównie na specjalnie wyznaczonych udogodnieniach (drogach dla rowerów), tworzonych niestety w Polsce nadal głównie kosztem przestrzeni chodników lub terenów zielonych.

Więcej o: