ECF: Rower się opłaca. Unia zyskuje na nim równowartość PKB Danii

Kalkulując wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne korzyści z korzystania z rowerów oraz uwzględniając obroty wiążących się z tym gałęzi przemysłu i usług, Europejska Federacja Cyklistów szacuje, że ogólna roczna wartość tych korzyści znacznie przekracza 200 mld euro, czyli ponad 400 euro w przeliczeniu na każdego mieszkańca UE.

W 2010 roku 34 miliony Europejczyków uważały rower za preferowany środek transportu. Roczna wartość korzyści wynikających z jazdy rowerem dla Unii Europejskiej to aż 200 miliardów euro. Kwota ta jest równa 100% Produktu Krajowego Brutto Danii.

Korzyści te szacowane są w oparciu o kalkulację kosztów wewnętrznych i zewnętrznych jazdy rowerem, jak również obrotów poszczególnych sektorów gospodarki.

Największa część tej kwoty dotyczy kwestii zdrowotnych, głównie związanych z zapobieganiem chorobom "cywilizacyjnym", czyli otyłości i braku ruchu. Korzyść z tego tytułu co roku przekracza 110 mld euro. Europejska Federacja Cyklistów (ECF) obliczyła ją korzystając z instrumentu znanego pod nazwą Health Economic Assessment Tool (HEAT) for Cycling, czyli narzędzia do oceny ekonomicznych korzyści zdrowotnych z jazdy rowerem, opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

ECF zwraca uwagę, że podobne kalkulacje warto przeprowadzić również w dużym stopniu na każdym lokalnym, regionalnym i krajowym szczeblu. - Zachęcamy osoby działające w ramach stowarzyszeń zaangażowanych w promocję korzystania z rowerów do podejmowania takich działań, gdy zwracają się do polityków. WHO organizuje obecnie wiele szkoleń internetowych (webinars) w języku angielskim i niemieckim na temat stosowania narzędzia HEAT -mówi wiceprezydent ECF, dr Piotr Kuropatwiński.

Opłacalna inwestycja

Wspomniane powyżej korzyści (400 euro na mieszkańca UE rocznie) wyglądają jeszcze okazalej, gdy przyjrzymy się, ile wynoszą inwestycje w infrastrukturę rowerową i promocję poruszania się rowerem.

W Holandii, wiodącym pod względem poziomu ruchu rowerowego kraju Europy, w którym 27% ogółu podróży jest realizowana rowerem, co roku inwestuje się około 25 euro w przeliczeniu na mieszkańca. W Wielkiej Brytanii liczba ta kształtuje się na poziomie zaledwie około 2 funtów na mieszkańca (2,35 euro), na Węgrzech wynosi 3 euro. ECF szacuje, że średnio w Europie w infrastrukturę i promocję korzystania z rowerów inwestuje się około 5-6 euro w przeliczeniu na mieszkańca.

Rowerowe korzyści w UE (w euro w roku 2010):

- redukcja śmiertelności - od 114 do 121 mld ?

- zmniejszenie kongestii (zatłoczenia) na drogach - 24.2 mld ?

- oszczędności zużycia paliwa przy cenie 100 USD za baryłkę - od 2.7 do  5.8 mld ?

- redukcja skutków emisji CO2 - od 1.4 do 3.0 mld ?

- redukcja zanieczyszczenia powietrza innymi substancjami -  0.9 mld ?

- redukcja emisji hałasu - 0.3 mld ?

- zyski z rozwoju sektora turystyki rowerowej - 44 mld ?

- większe zyski przemysłu rowerowego - 18 mld ?

RAZEM: do 205 do 217.3 mld ?

Szczegółowe obliczenia ECF znajdziecie TUTAJ .

Więcej o: