Kongres Mobilności Aktywnej w Gdańsku

W dniach 12-13 września br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się Czwarty Kongres Mobilności Aktywnej, organizowany przez Miasto Gdańsk oraz Polską Unię Mobilności Aktywnej.

Ideą Kongresów Mobilności Aktywnej jest zwrócenie uwagi na korzyści jakie niesie za sobą promowanie różnych form mobilności aktywnej wśród mieszkańców naszego kraju. Kongres sSłuży wymianie doświadczeń oraz promowaniu rozwiązań innowacyjnych i efektywnych.

Kongres Mobilności Aktywnej adresowany jest głównie do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów, choć uczestniczą w nim także przedstawiciele administracji centralnej, organizacji pozarządowych, firm i osoby prywatne, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej.

Wśród prelegentów i uczestników paneli dyskusyjnych tegorocznej edycji Kongresu znajdą się między innymi Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Sławomir Nowak, Prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Burmistrz miasta Roscock z Niemiec Pan Roland Methling  oraz Pani Heike Aghte z Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz zmniejszenia prędkości.

Ważnym elementem tegorocznej edycji Kongresu będzie zwrócenie uwagi na kwestie uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa w miastach: rozszerzanie zasięgu stref zamieszkania i stref ograniczenia prędkości do 30 km/godzinę. Omówione zostaną między innymi kwestie konieczności podjęcia działań wyjaśniających i promujących korzyści wynikające ze stosowania takich rozwiązań.

Integralną częścią Kongresu będzie też debata Polski na Rowery "Rowerem do szkoły. Czy to możliwe w Polsce?" Debata odbędzie się  drugiego dnia (13 września) Kongresu o godzinie 11:00, a udział wezmą w niej zarówno samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i wszyscy, którzy zechcą przyjechać i zabrać głos.

Kongresowi towarzyszyć będzie też Bike Trade Show - wystawa sprzętu służącego do mobilności aktywnej - oraz E-bike Festival, podczas którego uczestnicy Kongresu będą mogli testować rowery elektryczne na specjalnie do tego celu przygotowanym torze.

Więcej informacji o Kongresie Mobilności Aktywnej na stronie www.kongresmobilnosci.pl

Więcej o: