Kilka rowerowych przepisów, których pewnie nie znałeś

Jakim rowerem nie wolno wjechać na drogę rowerową? Kto powinien jechać rowerem przy lewej krawędzi jezdni? Kiedy pieszy może chodzić po drodze rowerowej i w dodatku nie musi ustępować rowerom? W jakiej sytuacji zakaz wjazdu rowerów nie dotyczący rowerów? Oto kilka przepisów z Prawa o Ruchu Drogowym, o których istnieniu mało kto wie.

Pieszy na drodze rowerowej

Przyjęło się, że pieszym nie wolno chodzić po drodze rowerowej. Od tej reguły jest jednak jeden mało znany wyjątek, o którym mówi artykuł 11 ustęp 4 Prawa o Ruchu Drogowym (PoRD):

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Mało tego, paragraf ten jasno wskazuje, że osoba z niepełnosprawnością (np. na wózku inwalidzkim lub niewidoma) nie musi w takiej sytuacji ustępować miejsca rowerom. Potwierdza to dodatkowo artykuł 26 ustęp 7 PoRD:

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie ma ani słowa o konieczności przechodzenia takiej osoby na wyznaczonym przejściu dla pieszych!

Pieszy nie na pasach

Pieszy na jezdniPieszy na jezdni Fot. Tomasz Fritz / Agencja Wyborcza.pl

W Polsce przyjęło się, że pieszy na jezdni może pojawić się wyłącznie na pasach. To oczywiście nieprawda! Pieszemu wolno przechodzić przez jezdnię (a także drogę dla rowerów, która też jest jezdnią) nie tylko na przejściach dla pieszych, ale także poza nimi. Mówi o tym artykuł 13 ustęp 2:

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Przechodzić w ten sposób nie wolno jedynie przez ulice wielojezdniowe lub wyposażone w torowiska tramwajowe (mówi o tym ustęp 5 art 13 PoRD).

Warto jednak pamiętać, że pieszy przechodzący w takim miejscu powinien zawsze zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom (w tym rowerom) jadącym jezdnią.

Nie na pasach i z pierwszeństwem

Mało tego! Gdy skręcasz (rowerem lub autem) w ulicę poprzeczną, masz obowiązek przepuścić pieszego nawet, gdy nie ma tam przejścia dla pieszych! Mówi o tym artykuł 26 ust 2:

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Pierwszeństwo ma też pieszy poruszający się drogą w terenie zamieszkania, niezależnie od tego czy porusza się jezdnią, chodnikiem, czy nawet drogą dla rowerów. Mówi o tym zapis ustępu 5 w artykule 11 PoRD:

Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Rowerem nie po drodze rowerowej

Trójkołowy rower Tolek ze wspomaganiem elektrycznymTrójkołowy rower Tolek ze wspomaganiem elektrycznym fot. Rafał Muszczynko

Rowery, w większości przypadków, powinny poruszać się po drogach rowerowych. Od tej reguły są oczywiście wyjątki . Jednym z mniej znanych jest ten zakazujący wjeżdżać na drogi rowerowe rowerom wielośladowym (np. trójkołowym lub z przyczepkami).

Absurd ten wynika ze zmiany definicji roweru w Prawie o Ruchu Drogowym - od 2011 roku za rower uznawane są wszystkie napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni pojazdy o szerokości do 90cm. Niestety za zmianą tą nie nadążyła zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych , które w paragrafie 37 ustęp 1 wciąż mówi, że:

Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są zobowiązani do korzystania z tej drogi.

Z zapisu wprost wynika, ze rower wielośladowy nie tylko nie ma obowiązku, ale wręcz nie powinien jechać po drodze dla rowerów.

Rowerem legalnie środkiem pasa

Rowerzysta zwykle powinien poruszać się 'możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni'. Niektórzy kierowcy nadinterpretują to jako konieczność jazdy przy samym krawężniku. Oczywiście nie jest to prawda! Zapis mówi, że należy jechać najbliżej jak to będzie bezpieczne w danej sytuacji. W pewnych warunkach może to być nawet przy lewej krawędzi pasa ruchu!

Jeszcze mniej znanym przepisem Prawa o Ruchu Drogowym jest art 16 ust 7 mówiący, że:

Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

Przepis ten pozwala jechać środkiem pasa na skrzyżowaniach i bezpośrednio przed nimi, co poprawia widoczność i bezpieczeństwo rowerzysty i zabezpiecza go przed próbą nielegalnego wyprzedzania przez auta i zajeżdżaniem drogi przez pojazdy np. skręcające w prawo.

Rowerem przy lewej krawędzi jezdni

Są sytuacje, gdy rowerzysta nie tylko może jechać środkiem pasa, lecz powinien jechać nawet lewą stroną drogi. Oczywisty przypadek to ten, w którym cyklista skręca w lewo na ulicy jednokierunkowej. Ale artykuł 33 ustęp 7 Prawa o Ruchu Drogowym wskazuje jeszcze inną sytuację, w której cyklista powinien jechać lewą stroną jezdni:

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Także dziecko do lat dziesięciu porusza się lewą stroną jezdni (czyli tak jak pieszy). Oczywiście mowa o drogach nie wyposażonych w chodniki, czyli głównie o drogach poza terenem zabudowanym.

Rowerem legalnie mimo zakazu

Znak zakazu wjazdu rowerów i tabliczka 'nie dotyczy rowerów'Znak zakazu wjazdu rowerów i tabliczka "nie dotyczy rowerów" fot. Rafał Muszczynko fot. Rafał Muszczynko

Kilka lat temu cała Polska śmiała się ze zdjęcia, na którym znalazł się znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" oraz tabliczka T-22 z napisem "nie dotyczy" i symbolem roweru. Kombinację taką postawiono w nadmorskim Jarosławcu.

Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że taka kombinacja ma sens. Znak zakazu dotyczy wszystkich rowerów, a tabliczka wyłącza z jego obowiązywania rowery jednośladowe. Zatem taka kombinacja znaków oznacza "zakaz wjazdu rowerom wielośladowym". Czyli rowerom trójkołowym oraz tym z przyczepkami.

Pijany pasażer roweru? Tylko w bocznym wózku!

Każdy wie, że kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu może skończyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że także przewożenie pijanego pasażera rowerem może zostać ukarane. Chyba, że wiezie się go... w wózku bocznym (Art 45 ust 2 PoRD):

Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na rowerze lub motorowerze albo motocyklu, chyba że jest przewożona w bocznym wózku.

Cytowany ustęp 1 punkt 1 mówi bowiem o osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Rafał Muszczynko

Więcej o:
Copyright © Agora SA