Pierwszy rowerowy Barometr Europejskiej Federacji Cyklistów

Europejska Federacja Cyklistów (ECF) wykorzystuje okres bezpośrednio poprzedzający rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu międzynarodową konferencję rowerową Velo-city 2013 w Wiedniu do udostępnienia nowatorskiego raportu zawierającego wieloaspektową analizę poziomu ruchu rowerowego we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej.

Jak można się spodziewać, Holandia i Dania znajdują się nierozłącznie na szczycie tabeli zawierającej dane o poziomie codziennego ruchu rowerowego, turystyki rowerowej, działalności organizacji promujących korzystanie z rowerów, sprzedaży rowerów czy bezpieczeństwa osób jazdy rowerem. Kraje położone w południowej i wschodniej części Europy wykazały, że istnieje w nich bardzo duży potencjał poprawy sytuacji. Polska zajmuje mało chlubne dwudzieste miejsce.

ZOBACZ TEŻ: Po czym poznać, że dane miasto jest rowerowe?

Menedżerka projektu Barometr Rowerowy ECF Chloe Mispelon stwierdziła "Głównym celem opublikowania Barometru Rowerowego ECF w dniu dzisiejszym jest zachęcenie do rozmów na temat międzynarodowych porównań skali korzystania z rowerów. Stale kierowane są do nas pytania o to, które kraje europejskie są 'najlepsze do jazdy rowerem'. Barometr Rowerowy ECF jest naszym sposobem na uruchomienie debaty na temat pięciu wymiarów ruchu rowerowego które uważamy za priorytetowe. Mamy zaufanie do rzetelności naszych wyników, które pokazują silną korelację z innymi danymi i wiedzą na temat ruchu rowerowego ale zwracamy się do programu badawczego UE Horyzont 2020 o zbieranie danych które będą uaktualniane i publikowane do roku 2020. Barometr pokazuje, że rzeczywiście potrzeba nam rzetelnych danych na temat skali ruchu rowerowego w Europie aby umożliwić rządom i działaczom organizacji rowerowych ocenę postępów w realizacji działań na rzecz jeżdżenia rowerem oraz umożliwić podejmowanie wspólnych wysiłków w różnych krajach na rzecz poprawy warunków korzystania z rowerów przez obywateli Europy."

Zapraszamy do wzięcia udziału w weekendzie Polski na Rowery . Przyłączcie się do organizowanych imprez lub zróbcie własną. Więcej informacji TUTAJ .

Jak dotąd porównywanie krajów europejskich oraz wielu aspektów sytuacji funkcjonującego w nich ruchu rowerowego było uważane za bardzo trudne. Różne statystyki krajowe oraz niedostatek danych utrudniał osiągnięcie odpowiedniej pewności co do rzetelności informacji o skali korzystania z rowerów w poszczególnych krajach. Barometr Rowerowy ECF wziął pod uwagę wyniki pięciu weryfikowalnych badań ankietowych prowadzonych w skali całej UE i w związku z tym wyeliminował wpływ różnego traktowania ruchu rowerowego w krajach członkowskich UE. Poszczególnym krajom przyporządkowano następnie punkty zgodnie z ich miejscami w rankingu w każdym z badanych obszarów. Zostały one zsumowane w celu ustalenia ostatecznego wyniku.

Sekretarz Generalny ECF Bernhard Ensink powiedział "Jest to wartościowa analiza wykonana przez pracowników biura ECF pracujących w interdyscyplinarnym zespole. Obecnie społeczność aktywistów rowerowych i nasi partnerzy mogą wykorzystać te dane by wywrzeć na rządy nacisk dla osiągnięcia rzeczywistych, mierzalnych zmian. Jeśli mamy podwoić skalę ruchu rowerowego w Europie ważne jest także, by UE wykorzystała te dane i rozwinęła metodologię ich pozyskiwania tak, by można było ustalić, gdzie należy skupić się na realizacji strategicznych inwestycji, wydawaniu funduszy strukturalnych i jakie badania przeprowadzić w najbliższych latach."

Dokładne wyniki Barometru ECF

Wyniki podane są poniżej:

Zawartość Barometru Rowerowego ECF

Notatka techniczna wyjaśniająca źródła danych wykorzystywanych przy opracowywaniu treści Barometru Rowerowego ECF jest możliwa do przeczytania TUTAJ .

Więcej o: