Posłanka Bublewicz odpuszcza w sprawie rowerów

Po niespełna godzinie zakończyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obrady zakończyła przewodnicząca Beata Bublewicz z PO, gdy parlamentarzyści Ruchu Palikota złożyli wniosek o odwołanie prezydium zespołu.

To waśnie na tym posiedzeniu zespołu miały być dyskutowane kontrowersyjne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym nakazujące rowerzyście zatrzymywać się przed każdym przejazdem rowerowym, nawet gdy ma zielone swiatło. Jak się jednak okazało, inicjatorka nowelizacji ustawy, Beata Bublewicz z PO zerwała obrady, gdy parlamentarzyści Ruchu Palikota złożyli wniosek o odwołanie prezydium zarządu zespołu.

- Nie mieliśmy innego wyjścia. Zmiany, jakie zaproponowała posłanka Bublewicz w sprawie rowerów to buble prawne, wywracające do góry nogami fundamenty kodeksu drogowego - mówi Adam Kępiński z RP.

Po zamknięciu posiedzenia zespołu odbyło się spotkanie przewodniczącej parlamentarnego zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Beaty Bublewicz z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Rowerowej- poseł Ewą Wolak i przedstawicielami stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów. Podczas rozmów ustalono, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dotyczące rowerzystów są wystarczające. Ustalono również, że konieczna jest szeroka edukacja wszystkich uczestników ruchu drogowego i szybka nowelizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w zakresie znaków i sygnałów drogowych dotyczących rowerzystów.

Artykuł pochodzi z opolskiego wydania lokalnego Gazety.

Więcej o: