Nowe prawo: w co musi być wyposażony rower, przyczepka rowerowa, riksza?

W co, według prawa, musi być wyposażony rower? Jak poprawnie oświetlić przyczepkę rowerową? Jakie wyposażenie musi posiadać riksza? Koniecznie przeczytaj - właśnie zmieniają się przepisy!

Znowelizowano rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Większość zmian obowiązuje od 8 października 2013 r., ale są też takie, które wejdą w życie dopiero od początku 2014 roku (w takim przypadku wyraźnie zaznaczyliśmy to w tekście).

W co musi być wyposażony rower?

W myśl nowego rozporządzenia, rower musi byś wyposażony w:

- co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu, - co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec , - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Choć na pierwszy rzut oka, nie zmienia się wiele, to zmiany są istotne w detalach. Po pierwsze pojawia się zapis "co najmniej" zarówno w przypadku świateł przednich jak i tylnych. Do tej pory cykliści posiadający więcej niż jedną lampkę, łamali prawo, choć było to bezpieczniejsze niż posiadanie jednej lampki. Ten absurd zniknie 8 października.

Drugą istotną zmianą jest dopuszczenie stosowania lampek migających, zarówno z tyłu, jak i z przodu roweru. Do tej pory popularne "migacze" dozwolone były jedynie w oświetleniu tylnym.

Trzecią istotną zmianą jest to, że obowiązkowe oświetlenie pozycyjne roweru może być zdemontowane w czasie, gdy nie ma obowiązku jego używania. Zatem w ciągu dnia, w warunkach dobrej przejrzystości powietrza na rowerze nie trzeba mieć zamontowanego oświetlenia i za jego brak nie grozi mandat. Uwaga: Przepis ten nie dotyczy tylnego (czerwonego) oświetlenia odblaskowego, które musi być zamontowane na stałe. W tunelu a także np. we mgle rowerzysta ma obowiązek mieć oświetlenie pozycyjne zamontowane na rowerze i go używać, niezależnie od pory dnia i pogody.

Większość lampek mocowanych na kierownicy jest niezgodna tak ze starym, jak i nowym rozporządzeniem.Większość lampek mocowanych na kierownicy jest niezgodna tak ze starym, jak i nowym rozporządzeniem. fot. Rafał Muszczynko

Ostatnia istotna zmiana dotyczy tego, na jakiej wysokości może znajdować się oświetlenie. Dotychczasowy przepis, ograniczał wysokość montażu oświetlenia do przedziału 35 - 90 cm i nie uwzględniał tego, że zapis ten czynił niezgodnymi z prawem wszystkie lampki zamontowane na kierownicach rowerów wyposażonych w amortyzator przedni. Teraz oświetlenie przednie i tylne będzie mogło znajdować się nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż 150 cm nad jezdnią. Ten przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku. Uwaga: Przepisy rozporządzenia odnoszą się tylko do wyposażenia pojazdów, a nie oświetlenia umieszczonego na rowerzyście (np. "czołówek", czy lampek przyczepionych do ubrania), które nie jest wystarczające.

Rower i wózek rowerowy, którego konstrukcja uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu przez wyciągnięcie przez kierującego w bok ręki musi być też wyposażony w kierunkowskazy spełniające wymagania techniczne kierunkowskazów dla motorowerów (chodzi np. o obudowane rowery poziome). Przepis ten wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku.

Światła roweru, zarówno odblaskowe jak i pozycyjne, musi być widoczne z co najmniej 150 metrów ( dlatego też warto regularnie sprawdzać ich stan baterii, zwłaszcza w zimę ).

W co można dodatkowo wyposażyć rower?

Uczestnicy Masy Krytycznej zachęcali do jazdy z elementami odblaskowymiUczestnicy Masy Krytycznej zachęcali do jazdy z elementami odblaskowymi fot. Rafał Muszczynko

Rower, poza obowiązkowym wyposażeniem, można też, w myśl nowego rozporządzenia, doposażyć rower w opony z paskiem odblaskowym oraz inne odblaski w formie nieprzerwanego pierścienia. To nowość, która pojawia się w rozporządzeniu - do tej pory opony z takim paskiem nie były dopuszczone.

Zmienia się też możliwość montażu odblasków na szprychach. Do tej pory prawo ograniczało ich ilość, teraz zapis mówi jedynie, że musi to być "co najmniej jeden" odblask na każde koło. Odblask musi być barwy żółtej. Oznacza to niestety, że popularne ostatnimi czasy odblaskowe nakładki na szprychy nadal pozostają nielegalne.

Nowe prawo pozwala tez doposażyć rower w biały odblask z przodu oraz dowolną liczbę lampek z przodu (białe lub żółtej selektywnej) i tyłu pojazdu (czerwone). Mogą to być zarówno lampki świecące jak i migające.

Niestety rozporządzenie słowem nie wspomina (nie dopuszcza) stosowania elementów odblaskowych takich jak flagi, czy inne gadżety (np odblaskowe zawieszki na sakwy). Brak również dopuszczenia stosowania elementów odblaskowych na ramie roweru i innych elementach. Dopuszcza się za to stosowanie odblasków na pedałach.

W co trzeba wyposażyć przyczepkę rowerową? Nowe rozporządzenie definiuje wymagania odnośnie przyczepek rowerowych.Nowe rozporządzenie definiuje wymagania odnośnie przyczepek rowerowych. fot. Rafał Muszczynko

Do niedawna przyczepki rowerowe w ogóle nie miały zdefiniowanego wymaganego wyposażenia. Była to dziura prawna pozwalająca jeździć z przyczepką bez oświetlenia.

Wchodzące w życie przepisy zmieniają ten stan. Przyczepka będzie musiała być wyposażona w:

- dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru (nie dotyczy przyczep jednokołowych), - przynajmniej jedno światło pozycyjne, czerwone, z tyłu przyczepy, - przynajmniej jedno światło odblaskowe czerwone, z tyłu przyczepy, - w przypadku, gdy przyczepa jest szersza od roweru ją ciągnącego, jedno światło z przodu, barwy białej,

Zapisy rozporządzenia nie precyzują, czy przyczepa może posiadać oświetlenie migające. Podobnie jak w przypadku rowerów, do przyczep można domontować dodatkowe oświetlenie, zarówno odblaskowe jak i pozycyjne, a także opony z paskiem odblaskowym. Obowiązkowe oświetlenie można zdejmować, gdy nie jest potrzebne.

Przepisy dotyczące dyszla przyczep wchodzą w życie 1 stycznia 2013 roku.

Obowiązkowe wyposażenie wózków rowerowych (riksz)

W nowym Prawie o Ruchu Drogowym pojawiła się definicja wózka rowerowego (pojazdu napędzanego siłą ludzkich mięśni o szerokości ponad 90 cm). Obecnie wózek rowerowy musi być wyposażony, podobnie jak rower, w:

- co najmniej jedną lampkę pozycyjną (białą lub żółtą selektywną) z przodu wózka, - co najmniej jedną lampkę pozycyjną (czerwoną) z tyłu pojazdu, - co najmniej jeden czerwony odblask z tyłu pojazdu, - sprawny hamulec,, - dzwonek lub inny nieprzeraźliwy sygnał dźwiękowy.

Większość przepisów dla wózka rowerowego, dotycząca warunków technicznych dla oświetlenia obowiązkowego i możliwości zamontowania dodatkowych lampek i odblasków, jest identyczna jak dla roweru.

Rafał Muszczynko

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.